Zapraszamy na konsultacje społeczne dot. Lokalnych Kryteriów Wyboru

Lokalna Grupa Działania LIDER A4 zaprasza
mieszkańców gmin członkowskich, przedsiębiorców i rolników, działaczy społecznych, lokalnych liderów, sołtysów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, OSP, KGW i innych NGO, przedstawicieli jednostek systemu oświaty, pomocy społecznej i ośrodków kultury oraz wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru, szczególnie przyszłych wnioskodawców i grantobiorców

na konsultacje społeczne Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji i Grantobiorców, które będą miały zastosowanie w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD w zakresie wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2023-2029.

Kryteria wyboru mają na celu ukierunkować projekty na rozwiązania odpowiadające założeniom wynikającym z Lokalnej Strategii Rozwoju oraz mają pozwolić wybrać te operacje, które w optymalny sposób przyczynią się do rozwoju naszego obszaru.

Prosimy Państwa o podzielenie się swoimi przemyśleniami, czekamy na wnioski i uwagi, sugestie i opinie. Może coś wymaga lepszego wyjaśnienia, doprecyzowania.

Miejsce i termin zgłaszania uwag:
Uzupełniony formularz uwag można dostarczyć osobiście do biura LGD (ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce) bądź wysłać pocztą elektroniczną na adres biuro@lider-a4.pl w terminie do 07.05.2024 r.

Lokalne Kryteria Wyboru

LKW LGD Lider A4 2023-2027

FORMULARZ-ZGLASZANIA-UWAG-do-LKW-LGD Lider A4

PROCEDURY

Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji LGD LIDER A4

Procedury wyboru i oceny grantobiorców LGD LIDER A4

Procedury wyboru operacji LGD Lider A4

Kategoria wpisu Informacje |

Lider A4 życzy radosnej Wielkanocy!

Kategoria wpisu Informacje |

Warsztat refleksyjny 2024

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy do udziału w kolejnym warsztacie refleksyjnym na temat realizacji LSR i działalności LGD, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020 i działań LGD, realizowanym zgodnie z wytyczną nr 5/3/2017 oraz 10/1/2022 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Warsztat przeprowadzony będzie on-line dnia 06.02.2024r. w godz. od 09:00 do 14:00.

Swoje uczestnictwo w warsztacie prosimy potwierdzić telefonicznie/mailowo na adres: biuro@lider-a4.pl do dnia 02 lutego 2024r.

Kategoria wpisu Informacje |

Lider A4 podpisał umowę!

Udało się!!!  Mamy To!!!

W dniu 09 stycznia 2024 przedstawicielki Zarządu LGD Lider A4 – prezes Monika Śliwińska oraz wiceprezes Katarzyna Mazur podpisały z Zarządem Województwa Dolnośląskiego umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do realizacji na lata 2023-2027. W najbliższych latach trafi zatem na teren gmin: Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina i Domaniów 2 750 000,00 euro. To ponad 12 milionów złotych, które przeznaczamy na wdrażanie i realizację 3 celów ogólnych:

1.Przedsiębiorcy, przedsiębiorczość liderem rozwoju lokalnego Lider A4 do roku 2027;

2.Aktywna i angażująca się społeczność z obszaru Lider A4 do roku 2027;

3.Rozwój zielonych i niebieskich przestrzeni na obszarze Lider A4 do roku 2027.

Wspierać będziemy między innymi lokalnych przedsiębiorców, osoby prowadzące działalność gospodarczą na obszarze A4 oraz osoby chcące podjąć działalność gospodarczą, fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz mieszkańców obszaru.

Pierwsze konkursy i nabory wniosków planowane są na drugą połowę 2024 roku.

Po więcej informacji zapraszamy do biura LGD.

 

 

 

 

Kategoria wpisu Informacje |

Lider A4 życzy Państwu Wesołych Świąt!

Kategoria wpisu Informacje |
asdaef

Polub nas !