ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

Zarząd  Stowarzyszenia Lider A4
zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków,
które odbędzie się dnia 07.04.2020 o godzinie 13:30
w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad:

 • Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia Lider A4
 • Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2019
 • Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok
 • Opinia komisji rewizyjnej ws absolutorium dla Zarządu
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok
 • Głosowanie ws absolutorium dla Zarządu na koniec kadencji
 • Wybory do organów na kadencję 2020-2024 – przedstawienie/zgłaszanie kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady
 • Weryfikacja kandydatów pod kątem spełnienia wymagań Statutowych i wnikających z umowy z Samorządem Województwa
 • Głosowanie tajne
 • Przerwa – liczenie głosów
 • Podjęcie uchwał ws wyboru organów na kadencję 2020-2024
 • Przedstawienie i zatwierdzenie ramowego planu i budżetu wdrażania LSR i funkcjonowania LGD na rok 2020
 • Przedstawienie i zatwierdzenie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju
 • Podjęcie decyzji ws sposobu finansowania Festiwalu 4 Żywiołów
 • Wolne wnioski (sprawy różne)

6. Realizacja porządku obrad
7. Zamknięcie zebrania.

W przypadku podjęcia decyzji  przez Polski Rząd o wydłużeniu okresu, w którym wskazane jest unikanie organizacji spotkań i zgromadzeń publicznych ze względu na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, termin WZC zostanie przesunięty, o czym Państwa poinformujemy.

Kategoria wpisu Informacje, Ogłoszenia |

Granty – terminy szkoleń

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z decyzjami Rządu i władz samorządowych dotyczącymi ograniczania spotkań i zgromadzeń publicznych mających na celu zapobieżenie  rozprzestrzenianiu się  koronawirusa SARS-CoV-2, zmuszeni jesteśmy do przesunięcia planowanych na koniec marca spotkań szkoleniowych na kolejny kwartał. O nowych terminach poinformujemy Państwa, gdy tylko będzie to możliwe.

Nasze biuro pracuje bez zmian.

Zachęcamy do zapoznania się i stosowania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w tej kwestii.

Aktualna lista państw objętych przypadkami zachorowań jest publikowana przez WHO – otwórz

Kategoria wpisu Informacje, Newsletter |

Kolejna nowa osoba w zespole LIDER A4!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że na stanowisku pracownik biura,

od kwietnia br., zatrudniona  zostanie Ewa Grzelakowska.

Wszystkim Państwu, którzy złożyli aplikację na powyższe stanowisko dziękujemy !

Kategoria wpisu Informacje, Ogłoszenia |

Ponad 1 milion złotych w grantach od Lider A4 na wiosnę!

Już w II kwartale Stowarzyszenie Lider A4 uruchomi nabór grantów na zadania w obszarze:

-Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lider A4
– Granty mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw konsumenckich
-Aktywizacja osób marginalizowanych społecznie i środowisk lokalnych
-Rozwój infrastruktury rekreacji na obszarze Lider A4
-Rozwój infrastruktury aktywności kulturalnej na obszarze Lider A4
-Estetyzacja i poprawa dostępności publicznych przestrzeni wiejskich obszaru Lider A4

Czytaj dalej »

Kategoria wpisu Informacje, Newsletter, Ogłoszenia |

Nowa osoba w zespole LIDER A4

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że na stanowisku pracownik ds obsługi sekretariatu i monitoringu (umowa na zastępstwo) zatrudniona  została Monika Tuleja-Trzósło.

Wszystkim Państwu, którzy złożyli aplikację na powyższe stanowisko dziękujemy !

Kategoria wpisu Newsletter |
asdaef

Polub nas !