PRZEDŁUŻAMY POSZUKIWANIA PRACOWNIKA

Szanowni Państwo,

Konkurs na wolne stanowisko pracy w naszym biurze wciąż nie został rozstrzygnięty i nie wybrano żadnego kandydata, dlatego PRZEDŁUŻAMY TERMIN ZAKOŃCZENIA KONKURSU.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem, czekamy na Twoją aplikację!

ogłoszenie *pdf

oświadczenie RODO

Kategoria wpisu Informacje |

Konsultacje społeczne celów oraz budżetu nowej LSR na lata 2023-2027 !!!

Szanowni Państwo,

Dobiega końca okres intensywnych prac nad przygotowaniem kolejnej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – Lider A4. Strategia  powstawała przy współpracy ze społecznością lokalną i będzie ubiegała się o realizację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027. Teraz właśnie decydujemy wspólnie o jej treści.

Po zrealizowaniu planu włączenia społeczności lokalnej oraz planu prac nad budowaniem nowej LSR, w wyniku wielu godzin intensywnych spotkań powstał dokument który będziemy realizowali przez kolejnych kilka lat.

Poniżej przedstawiamy do konsultacji najważniejsze elementy LSR: cele, przedsięwzięcia, plan działania oraz budżet.

Prosimy o przesyłanie Państwa uwag przy użyciu załączonego formularza do dnia 29.05.2023 na adres biuro@lider-a4.pl lub  bezpośrednio w biurze LGD: Stowarzyszenie Lider A4
55-040 Kobierzyce, ul. Witosa 15

Spotkanie w sprawie bezpośrednich konsultacji kompletnego dokumentu LSR na lata 2023-2027 odbędzie się 31.05.2023 o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy Kobierzyce  sali Błękitnej.

Zapraszamy do udziału!!!

załącznik nr 1 Cele i przedsięwzięcia

Załącznik nr 2 plan działania

Załącznik nr 3 Budżet LSR

Załącznik nr 4 Plan wykorzystania budżetu LSR

Formuarz uwag LSR 2023-2027

Kategoria wpisu Informacje |

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA LIDER A4

Szanowni Państwo,

 

Zarząd  Stowarzyszenia Lider A4

zaprasza Członków Stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków,

które odbędzie się dnia 31.05.2023, o godzinie 14:00

w Sali Błękitnej w Urzędzie Gminy w Kobierzycach

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków do Stowarzyszenia Lider A4
 7. Podjęcie uchwały o wprowadzeniu zmian w Statucie
 8. Podjęcie uchwały o uzupełnieniu składu Rady
 9. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju
 10. Podjęcie uchwały o upoważnieniu dla Zarządu.
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie zebrania.

 

Prosimy o przybycie ze względu na konieczność podjęcia istotnych uchwał. Prosimy o potwierdzenie przybycia telefonicznie: 71/ 311 11 35 lub e-mailem: biuro@lider-a4.pl, do dnia 29.05.2023

Kategoria wpisu Informacje |

NADAL POSZUKUJEMY PRACOWNIKA

Szanowni Państwo,

Konkurs na wolne stanowisko pracy w naszym biurze nie został rozstrzygnięty i nie wybrano żadnego kandydata, dlatego PONOWNIE OGŁASZAMY KONKURS.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem, czekamy na Twoją aplikację!

ogłoszenie *pdf

oświadczenie RODO

Kategoria wpisu Informacje |

NOWA OSOBA W ZESPOLE LIDER A4

Uprzejmie informujemy, że w wyniku rekrutacji na wolne stanowisko dyrektora biura LGD, od 1 maja br. zatrudniona została pani Marta Pawłowska

 

Kategoria wpisu Informacje |
asdaef

Polub nas !