DOLNOŚLĄSKI PAKIET GOSPODARCZY

Samorząd Województwa uruchomił pakiet działań pomocowych, adresowanych do dolnośląskich przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, przeżywających  trudności funkcjonując w  czasie pandemii. Pakiet oferuje różne działania min. bezpośrednie dotacje, doradztwo, pożyczki i poręczenia. Wartość pakietu to miliard złotych a środki pochodzą głownie z funduszy europejskich. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

DOLNOŚLĄSKI PAKIET GOSPODARCZY

Kategoria wpisu Informacje, Newsletter |

OGŁOSZENIE NABORÓW WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW OD 15 DO 30 CZERWCA 2020

 

NABÓR nr 1/2020/G – Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru
Projekt grantowy: Dbamy o nasze dziedzictwo, w przestrzeni obszaru Lider A4 i działaniach mieszkańców 2020!

 

NABÓR nr 2/2020/G – Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lider A4 – podnoszenie świadomości ekologicznej
Projekt grantowy: Dbamy o dziedzictwo naturalne, w przestrzeni obszaru Lider A4 i działaniach mieszkańców 2020!

 

NABÓR nr 3/2020/G – Aktywizacja osób marginalizowanych społecznie i środowisk lokalnych
Projekt grantowy: Aktywna i zintegrowana społeczność obszaru  Lider A4 2020!

 

NABÓR nr 4/2020/G – Rozwój infrastruktury rekreacji na obszarze Lider A4
Projekt grantowy: Rozwijamy infrastrukturę rekreacyjną na obszarze Lider A4 2020!

 

NABÓR nr 5/2020/G – Rozwój infrastruktury aktywności kulturalnej na obszarze Lider A4
Projekt grantowy: Rozwijamy infrastrukturę aktywności kulturalnej na obszarze Lider A4 2020!

 

NABÓR nr 6/2020/G – Estetyzacja i poprawa dostępności publicznych przestrzeni wiejskich obszaru Lider A4
Projekt grantowy: Upiększamy wspólną przestrzeń na obszarze Lider A4 2020!

Kategoria wpisu Newsletter |

ZBLIŻAJĄ SIĘ NABORY GRANTOWE – ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA ON-LINE!

Zapraszamy na szkolenia z zakresu przygotowania wniosku o powierzenie grantu oraz prawidłowej realizacji i rozliczania grantu!

Szkolenia maja formę tutoriali, podzielonych tematycznie na 5 części.
Cztery z nich zakończone są testem sprawdzającym zdobytą wiedzę, piąty to prezentacja dobrych praktyk.

Nowa forma szkoleń ma związek z aktualnie obowiązującymi ograniczeniami dot. zgromadzeń publicznych.
Mamy jednak nadzieję, że przypadnie Państwu do gustu i docenią Państwo walory takiego rozwiązania – stała dostępność szkoleń w miejscu i czasie,  o którym sami Państwo decydujecie.

Jak skorzystać ze szkoleń i doradztwa zdobywając punkty w ocenie grantu?

Zgodnie z Lokalnym kryterium wyboru nr  19 „Konsultacje merytoryczne na etapie przygotowywania wniosku z pracownikiem Biura LGD”

Rada przyznaje 3 punkty w ocenie wniosku gdy w związku z jego przygotowaniem wnioskodawca lub osoba przez niego wskazana uczestniczyła w szkoleniu i konsultacjach.

( …) Należy podać datę przynajmniej jednej sesji konsultacyjnej i datę uczestnictwa w szkoleniu. Podane dane będą weryfikowane również na podstawie listy obecności na szkoleniu i  rejestru konsultacji prowadzonego przez LGD.

Do otrzymania punktacji w tym kryterium niezbędne jest aby minimum 1 osoba odpowiedzialna z przygotowanie wniosku uczestniczyła w organizowanym przez LGD bezpłatnym szkoleniu i aby skorzystała z co najmniej 1 h bezpłatnego doradztwa oferowanego przez pracowników LGD. Wymagane jest ustalenie z biurem LGD  terminu doradztwa, a pierwsza godzina doradztwa powinna mieć miejsce nie później niż tydzień przed dniem, w

Którym  upływa termin składania wniosków w naborze. Ponadto jeśli w trakcie konsultacji zostały sformułowane zalecenia dot.  przygotowania wniosku o przyznanie pomocy wymagane jest aby zalecenia te zostały zrealizowane. Zalecenia o których mowa zapisywane będą w karcie doradztwa i podpisywane przez obie strony.

Aby spełnić kryterium i móc skorzystać z premii punktowej należy:

  1. Wejść na naszą stronę internetową zakładka nabory/szkolenia 
  2. Kliknąć w link i wypełnić formularz zgłoszeniowy na szkolenie GRANTY nabór 2020.

Istotne jest podanie Imienia i nazwiska, adresu mailowego, a także  informacji jakiego wnioskodawcę/grantobiorcę reprezentujemy. Ponadto należy udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zawarta w formularzu informacją na ten temat.

Na podstawie zgłoszenia pracownik biura wpisze nas na listę uczestników szkolenia.

Istotne jest także aby Imieniem i adresem mailowym podanym w formularzu zgłoszeniowym posługiwać się wypełniając testy podsumowujące wiedzę zdobytą na szkoleniu, ponieważ na podstawie kompletu 4 zaliczonych testów podsumowujących szkolenie pracownik biura LGD odnotuje na liście fakt odbycia przez Państwa szkolenia.

  1. Następnie należy kliknąć w link prowadzący do pierwszej części szkolenia. W szkoleniu można uczestniczyć dowolną ilość razy w wybranym przez Państwa miejscu i czasie.
  2. Po zakończeniu 1 części szkolenia proszę kliknąć w link prowadzący do formularza  testu sprawdzającego wiedzę. Należy go wypełnić zgodnie z instrukcją. W przypadku niepowodzenia test można powtórzyć.
  3. Tę samą czynność należy powtórzyć w odniesieniu do drugiej, trzeciej i czwartej części szkolenia.
  4. Odbycie część piątej szkolenia nie wymaga potwierdzenia.
  5. Po zakończeniu szkolenia zachęcamy do rozpoczęcia samodzielnej pracy nad wnioskiem o powierzenie grantu a następnie kontakt z biurem stowarzyszenia celem umówienia  indywidualnych konsultacji dot. wniosku nad którym Państwo pracują.
Kategoria wpisu Newsletter |

Walne Zebranie Zdalnie

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia,

Walne Zebranie odbędzie się zdalnie, z wykorzystaniem aplikacji MS TEAMS.

Linki dostępu do spotkania oraz instrukcja zostały wysłane na Państwa adresy mailowe.

W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości prosimy o pilny kontakt z naszym biurem.

Kategoria wpisu Informacje |

Podziękowanie…

Po 11 latach nadszedł czas, aby napisać ostatnią wiadomość z tego miejsca.
Pierwszego kwietnia 2009 roku rozpocząłem przygodę, która kończy się właśnie dziś.
Przez ostatnie dziesięciolecie doświadczyłem wielu dobrych chwil, uczestniczyłem w niezliczonej liczbie spotkań, szkoleń i wizyt studyjnych.
A przede wszystkim poznałem rzeszę ludzi, bardzo pozytywnie zakręconych, z którymi miałem przyjemność współpracować oraz tworzyć nasze LGD.
Dziękuję za ten wspólnie przepracowany, przeżyty czas…
Życzę wszystkim Państwu wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Paweł Mazur

 

 

Kategoria wpisu Newsletter, Ogłoszenia |
asdaef

Polub nas !