MIJA ROK 2020 INTERESUJE NAS PAŃSTWA OPINIA

Jak Państwo oceniają współpracę z nami – KRÓTKA  ANKIETA ON-LINE

Jak Państwo oceniają efekty naszych działań komunikacyjnych – KRÓTKA ANKIETA ON-LINE

Kategoria wpisu Informacje |

dziś biuro LGD czynne do 12.30

Szanowni Państwo, biuro LGD pracuje w znacznie osłabionym składzie.
Dziś, z powodu pilnych spraw, które załatwiamy  poza biurem, otwarte będzie do godz. 12.30

Kategoria wpisu Informacje |

Nadzwyczajne Walne Zebranie

Zarząd  Stowarzyszenia Lider A4
zaprasza Członków Stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków,
które odbędzie się dnia 20.11.2020 o godzinie 13:00
w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy internetowej ITH

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad:
 • Omówienie i przyjęcie zmian w LSR
 • Ustalenie wysokości składek na rok 2021
 • Wolne wnioski (sprawy różne).

  6. Realizacja porządku obrad
  7. Zamknięcie zebrania.

Kategoria wpisu Informacje, Newsletter |

Ogłoszenie wyników naborów granatowych 2020 II edycja

Nabór 7/2020/G

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Protokół z posiedzenia Rady

Lista Radnych uczestniczących w głosowaniu z uwzględnieniem wykluczeń

Nabór 8/2020/G

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Lista operacji  niewybranych

Protokół z posiedzenia Rady

Lista Radnych uczestniczących w głosowaniu z uwzględnieniem wykluczeń

Nabór 9/2020/G

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Protokół z posiedzenia Rady

Lista Radnych uczestniczących w głosowaniu z uwzględnieniem wykluczeń

Kategoria wpisu Informacje, Newsletter |

POSIEDZENIE RADY – NABORY 7/2020/G, 8/2020/G, 9/2020/G

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że posiedzenie Rady  oceniające granty złożone w konkursach 7-9/2020/G odbędzie się dnia 20.10.2020, od godz. 9.00, w Kobierzycach, przy ul. Witosa 15. Z uwagi na wytyczne dot. zachowania reżimu sanitarnego będziemy obradować w dwóch salach (na 1 i na 2 piętrze), tak aby zapewnić właściwe odległości pomiędzy obradującymi.

Porządek obrad:

 1. Sprawdzenie prawomocności Posiedzenia Rady;
 2. Omówienie wniosków o powierzenie grantów, złożonych w ramach naborów: 7/2020/G, 8/2020/G, 9/2020/G,
 3. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do przyznania pomocy i ustalenie kwoty wsparcia;
 4. Informacje Zarządu
 5. Wolne głosy wnioski i zapytania;
 6. Zamknięcie obrad.

Wpłynęły łącznie 22  wnioski o powierzenie grantu.

Kategoria wpisu Informacje |
asdaef

Polub nas !