kolejne spotkanie K.L.U.B.u Lider A4

Wczoraj, w Muzeum Powozów w Galowicach, po raz 3 spotkał się K.L.U.B Lider A4.
Tworzą go lokalni przedsiębiorcy i twórcy, ludzie kultury i samorządowcy, którzy wyraźnie widzą sens współpracy, aby wzmacniać nasze lokalne biznesy, które oferują wartościowe, oryginalne produkty i usługi oraz miejsca pracy.

Aktualnie tworzymy projekt pilotażowy wokół idei K.L.U.B.u  “Kupuj Lokalne Uprawiaj Biznes”. Wszystkich zainteresowanych, chcących działać z nami zapraszamy do kontaktu z biurem LGD.

 

Kategoria wpisu Informacje |

Wkrótce nabór wniosków o przyznanie pomocy na rozwój i podejmowanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,

zgodnie z planem, w pierwszym kwartale bieżącego roku, uruchomimy nabory w zakresie rozwijania i podejmowania działalności gospodarczej.

Aktualnie uzgadniamy z Zarządem Województwa  dokładny termin naborów i alokację środków.

Zachęcamy, tych z Państwa, którzy są zainteresowani udziałem w naborach,   do rozpoczęcia pracy nad wnioskiem i biznesplanem.

Przygotowaliśmy dla Państwa broszury z podstawowymi informacjami  i udostępniamy je pod poniższymi linkami.

BROSZURA ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ_2022

BROSZURA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ_2022

 

Kategoria wpisu Informacje |

zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy do udziału w kolejnym warsztacie refleksyjnym na temat realizacji LSR i działalności LGD, realizowanym zgodnie z wytyczną nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Z powodu pandemii, warsztat przeprowadzony będzie hybrydowo ( on-line/stacjonarnie w biurze LGD) dnia 01.02.2022r. w godz. od 09:00 do 14:00.

Uprzejmie zachęcamy do zdalnego uczestnictwa i prosimy o kontakt z biurem LGD, na adres: monitoring@lider-a4.pl, w celu uzyskania dostępu do spotkania. 

Program warsztatu:

9.00- 9.30 Wprowadzenie do dyskusji

Realizacja finansowa i rzeczowa LSR – stan na koniec 2021 roku i plan na kolejne lata

– w odniesieniu do wdrażania LSR

– w odniesieniu do działań aktywizacyjnych i planu komunikacji,

Prezentacja aktualnych danych statystycznych dot. obszaru LGD,

9.30- 10.00 Dyskusja cz. I

Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać
za zadowalającą?

10.00-10.15 Przerwa

10.15- 11.00 Dyskusja cz. II

W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności
z obszaru LGD?

Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne
do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

11.00-12.00 Dyskusja cz. III

Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR;

Sposób wykorzystania rekomendacji.

12.00- 12.30 Przerwa

12.30- 14.00 Podsumowanie spotkania, rekomendacje dla LGD, również w odniesieniu do nowego okresu programowania.

Zapraszamy!

Kategoria wpisu Informacje |

poznaj dolnośląskie lgd

Zapraszamy Państwa do obejrzenia filmów oraz zapoznania się z materiałami prezentującymi aktywność dolnośląskich lokalnych grup działania, które powstały w ramach projektu “Dobre praktyki krajowe, zagraniczne oraz własne dolnośląskich LGD – źródłem wiedzy i współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”

10 krótkich filmów przedstawiających dobre praktyki.

Publikacja “Poradnik dla Lokalnych Grup Działania”.

Publikacja “Raport dla LGD oraz lokalnych interesariuszy”

Raport z badania dobrych praktyk zrealizowanych przez dolnośląskie LGD

Kategoria wpisu Informacje |

Wesołych Świąt!

Kategoria wpisu Informacje |
asdaef

Polub nas !