konsultacje zmian do LSR i lokalnych kryteriów wyboru

Szanowni Państwo,

w związku z możliwością ubiegania się przez LGD o dodatkowe środki na wdrażanie strategii RLKS, przedstawiamy Państwu projekt zmian do lokalnej strategii rozwoju oraz lokalnych kryteriów wyboru. Na Państwa ewentualne uwagi czekamy do dnia 14 czerwca br. Zapraszamy do kontaktu osobistego, w godzinach pracy biura, lub za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

Projekt zmian LSR

Projekt zmian LKW

Kategoria wpisu Informacje, Newsletter |

pilotażu konkursu „Nasz Zabytek”

Mieszkasz w województwie dolnośląskim? Chcesz pozytywnie wpływać na Twoje otoczenie i zostać lokalnym bohaterem? Interesujesz się lokalną historią, kulturą, ochroną zabytków? Znasz w swojej okolicy zabytkowe miejsca, którym warto dać nowe życie? Weź udział w pilotażu konkursu „Nasz Zabytek”. Nabór zgłoszeń właśnie się rozpoczął
i potrwa do 5 lipca 2021 r.

kliknij po więcej informacji

Kategoria wpisu Newsletter |

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia na walne zebranie, które odbędzie się  w formie hybrydowej.

Termin zebrania: 15.06.2021 o godz. 13.00

Miejsce zebrania: duża Sali Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, ul. Ludowa 7,Kobierzyce
oraz platforma ITH

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania,
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego zebrania,
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania,
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad:
5.1. Prezentacja sprawozdania zarządu z działalności stowarzyszenia oraz sprawozdania
finansowego za rok 2020
5.2. Prezentacja sprawozdania komisji rewizyjnej z działalności stowarzyszenia w roku 2020
5.3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności stowarzyszenia i sprawozdania finansowego za rok
2020
5.4. Prezentacja zmian w LSR i Lokalnych Kryteriach wyboru
5.5. Zatwierdzenie zmian w LSR i Lokalnych Kryteriach wyboru i udzielenie pełnomocnictwa
Zarządowi Stowarzyszenia do wprowadzania zmian w zakresie niezbędnym do sfinalizowania procesu ubiegania się o dodatkowe środki RLKS wynikającym z procedury i wytycznych UMWD
5.6. Powołanie zespołu roboczego do opracowania LSR na kolejny okres wdrażania
5.7. Sprawy różne
6. Realizacja porządku obrad
7. Zamknięcie zebrania.

Kategoria wpisu Newsletter |

4. czerwca nie pracujemy

Szanowni Państwo informujemy, że w piątek 4. czerwca br. biuro LGD będzie zamknięte, w związku z art. 130 par. 2 Kodeksu Pracy.

Kategoria wpisu Newsletter |

Nabór 1/2021 zweryfikowany

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że pismem z dnia 24 maja br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego poinformował nas
o pozytywnej weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia przez nas naboru nr 1/2021,
w związku z powyższym wnioski o przyznanie pomocy, mieszczące się w limicie dostępnych środków, są aktualnie procedowane przez UMWD w celu podpisania umowy pomocy.
W razie wszelkich pytań czy wątpliwości w niniejszym zakresie  pracownicy LGD służą swoją pomocą.

Kategoria wpisu Newsletter |
asdaef

Polub nas !