zapraszamy na nasze stoisko na dożynkach wojewódzkich w Domaniowie

5 września br. w Domaniowie odbędą się Dożynki Wojewódzkie z mnóstwem atrakcji !
kliknij i zobacz plakat

Zapraszamy Państwa serdecznie na nasze stoisko, gdzie:

premiera filmu promującego obszar naszej Lokalnej Grupy Działania i związany z nią konkurs, kliknij i zobacz regulamin

nagrodami w konkursie będą pudła wypełnione po brzegi wspaniałymi produktami lokalnymi, kliknij i zobacz co znajdziesz  w pudle

a od wszystkich LGD Dolnośląskich:

ogromny tort urodzinowy z okazji 30-lecia inicjatywy LEADER w Unii Europejskiej

oraz mnóstwo kwiatów i wspólne wyplatanie wianków.

Zapraszamy!

 

Kategoria wpisu Informacje |

Wojewódzki konkurs wiedzy na temat PROW 2014-2020 na Dolnym Śląsku

Termin zgłoszeń do udziału w I edycji „Wojewódzkiego konkursu wiedzy na temat PROW 2014-2020 na Dolnym Śląsku” przedłużony do 7 września!

kliknij po więcej informacji

Kategoria wpisu Informacje |

Konkurs filmowy promujący dobre praktyki PROW 2014-2020

Sekretariat Regionalny KSOW w woj. dolnośląskim zaprasza do udziału w konkursie filmowym promującym dobre praktyki PROW 2014-2020 pn. „PROW w oku kamery – jak zmieniła się moja miejscowość”. Konkurs organizowany jest w II kategoriach wiekowych, tj. dla osób w wieku 13-18 lat oraz powyżej 18 lat.

kliknij po więcej informacji

Kategoria wpisu Informacje |

zapraszamy na koncerty

Zapraszamy na koncerty, które odbędą się w miejscowościach:

Wilczków, plac przed kościołem.
godz. 12.00 (koncert po mszy św.)

Tyniec Mały, plac Tyniecki
godz.16.00

Żórawina, kościół parafialny
godz. 20.00 (koncert po mszy św.)

WSTĘP WOLNY!

W koncercie wezmą udział: Wrocławski Zespół Instrumentów Dętych wraz z solistami:
Aleksandra Gołek i Daniel Babuśka

Usłyszymy znane pieśni patriotyczne, w tym: Przybyli Ułani, Hej hej ułani, O mój rozmarynie czy Wojenko wojenko.

Podczas koncertów będą rozdawane śpiewniki do wspólnego wykonania wraz z zespołem.
Zapraszamy do udziału w koncertach, udział w koncercie jest darmowy.
Koncert realizowany jest przez Stowarzyszenie Katalog Artystyczny i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu grantowego LGD Lider A4 pod nazwą: Dbamy o nasze dziedzictwo w przestrzeni obszaru Lider A4 i działaniach mieszkańców 2020!
“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.”

Kategoria wpisu Informacje |

wparcie dla Dolnoślązaków znajdujących się szczególnej sytuacji na rynku pracy

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. (ARR „ARLEG” S.A.) pragnie poinformować Państwa o realizacji projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III EDYCJA”, który oferuje środki finansowe na wsparcie osób:

 • przewidzianych do zwolnienia,
 • zagrożonych zwolnieniem,
 • odchodzących z rolnictwa,
 • zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,

W ramach ww. projektu uczestnikom oferujemy:

 1. Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (obowiązkowa forma wsparcia),
 2. Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości (maksymalnie 23 050,00 zł + wsparcie pomostowe),
 3. Szkolenia zawodowe (w tym: stypendia szkoleniowe dla uczestników szkoleń),
 4. Studia podyplomowe (maksymalny koszt 7 000,00 zł),
 5. Staże zawodowe – nie dłużej niż 6 miesięcy – uczestnikom przysługuje miesięczne stypendium naliczane proporcjonalnie do godzin zrealizowanego stażu w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Istnieje możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu (koszty dojazdu, szkolenia BHP, odzieży ochronnej, itp.) – średnio w kwocie 2 480,00  zł./ osobę,
 6. Poradnictwo psychologiczne,
 7. Dodatek relokacyjny (kwota dodatku wynosi 7 000,00 zł).

Bliższe informacje można uzyskać w biurze projektu w ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy przy ul. Macieja Rataja 26 (I piętro pok. 3), biurze  ARR „ARLEG” S.A. w Głogowie, ul. Armii Krajowej 5, bezpośrednio od p. Bartosza Wawrzyniaka, telefonicznie pod numerem:  76 835 68 91 wew. 66, mailowo pod adresem e-mail: bartek.wawrzyniak@arleg.eu lub na stronie https://arleg.eu/aktywizacja-dolnoslaskiego-rynku-pracy-iii-edycja/.

„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DROGĄ DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA”, który oferuje środki finansowe na wsparcie osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

W ramach ww. projektu uczestnikom oferujemy:

 1. Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (obowiązkowa forma wsparcia),
 2. Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości (maksymalnie 23 050,00 zł + wsparcie pomostowe),

Bliższe informacje można uzyskać w biurze projektu w ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy
przy ul. Macieja Rataja 26 (I piętro pok. 3), biurze  ARR „ARLEG” S.A. w Głogowie, ul. Armii Krajowej 5, bezpośrednio od p. Bartosza Wawrzyniaka, telefonicznie pod numerem:  76 835 68 91 wew. 66, mailowo pod adresem e-mail: bartek.wawrzyniak@arleg.eu lub na stronie: https://arleg.eu/projekty/.

Kategoria wpisu Informacje |
asdaef

Polub nas !