Szkolenie – nabór rozwój działalności gospodarczej

Zapraszamy na ostatnią część szkolenia, o tym jak przygotować Wniosek o Przyznanie Pomocy

Kategoria wpisu Newsletter |

ogłoszenie o naborze 1/2021 na rozwój działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem oraz do korzystania ze szkoleń i doradztwa i składania wniosków o przyznanie pomocy.

treść ogłoszenia

Kategoria wpisu Newsletter |

jak przygotować biznesplan

Kolejna cześć szkolenia, dla wnioskodawców z zakresu rozwoju działalności gospodarczej, opublikowana. Dowiedzą się z niej Państwo jak przygotować biznesplan.

łącze do filmu

łącze do informacji o szkoleniu

Zapraszamy!

Kategoria wpisu Informacje, Newsletter |

zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym

Uprzejmie zapraszamy do udziału w kolejnym warsztacie refleksyjnym na temat realizacji LSR i działalności LGD, realizowanym zgodnie z wytyczną nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Z powodu pandemii, warsztat przeprowadzony będzie online,  dnia 24.02.2021r. w godz. od 10:00 do 15:00.

Uprzejmie prosimy o przesłanie adresu e-mail uczestnika/ osoby zainteresowanej uczestnictwem w warsztacie, na który zostanie przesłany link do warsztatu, na adres: monitoring@lider-a4.pl

Program warsztatu:

Wprowadzenie do dyskusji

Realizacja finansowa i rzeczowa LSR – stan na koniec 2020 roku i plan na kolejne lata

– w odniesieniu do wdrażania LSR

– w odniesieniu do działań aktywizacyjnych i planu komunikacji,

Prezentacja aktualnych danych statystycznych dot. obszaru LGD,

Dyskusja cz. I

Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

 Dyskusja cz. II

a) W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

b) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

c) W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

d) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

Dyskusja cz. III

a) Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

b) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno – promocyjnych, doradczych)?

c) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

d) Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR;

e) Sposób wykorzystania rekomendacji.

Podsumowanie spotkania rekomendacje dla LGD.

ZAPRASZAMY !

Kategoria wpisu Informacje, Newsletter |

Wkrótce nabór wniosków o przyznanie pomocy na rozwój działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, wkrótce ukaże się ogłoszenie o naborze na wniosków o przyznanie pomocy na rozwój działalności gospodarczej.

Już dziś zapraszamy Państwa na pierwszą część szkolenia dostępną on-line w zakładce NABORY/SZKOLENIA 

Informacje z zakresu szkolenia prezentujemy  także w formacie *pdf 

Udostępniamy także broszurę informacyjną dla wnioskodawców

 

Kategoria wpisu Newsletter |
asdaef

Polub nas !