Nabory wniosków zakończone

W piątek o godz. 12.00 minął termin składania wniosków w 7 konkursach. W okresie naborów udzieliliśmy ponad 65h doradztwa związanego z przygotowaniem Państwa projektów. Wpłynęło łącznie 55 wniosków:

konkurs 1/2018 – 20 wniosków

konkurs 2/2018 – 23 wnioski

konkurs 3/2018 – 1 wniosek

konkurs 4/2018 – 3 wnioski

konkurs 5/2018 – 4 wnioski

konkurs 6/2018 – 2 wnioski

konkurs 7/2018 – 2 wnioski

Wszystkim Państwu dziękujemy za udział w konkursie, informacje o dalszych losach Państwa wniosków będą Państwu przekazywane zgodnie z zasadami opisanymi w procedurze konkursowej.

Kategoria wpisu Informacje |

Informacja dot. konsultacji.

Uprzejmie przypominamy, że osoby niepełnosprawne ruchowo, chcące skorzystać z konsultacji merytorycznych powinny poinformować o tym pracowników biura LGD, wówczas takie konsultacje zostaną przeprowadzone w miejscu odpowiednio dostosowanym.

Kategoria wpisu Informacje |

Ważna informacja dla wnioskodawców chcących rozwijać swoją firmę !!!

Prosimy o zweryfikowanie, czy w rejestrze CEIDG widnieje Państwa nr PESEL.

Szczególnie dotyczy do przedsiębiorców, którzy rejestrowali firmę przed rokiem 2012, kiedy to podanie tej danej nie było obowiązkowe. Ustawodawca w 2016 r. zobowiązał tych, którzy kiedyś nr PESEL nie podali, do jego uzupełnienia. Czas mija 19 maja 2018 r. Wówczas wszyscy, których problem dotyczy, zostaną usunięci z ewidencji. Do  wielu różnych kłopotów, jakie fakt ten może spowodować, należy zaliczyć również brak możliwości ubiegania się o dotację na rozwój działalności. PESEL należy uzupełnić w CEIDG  do dnia 18 maja !

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Kategoria wpisu Informacje |

Ważna informacja dla wnioskodawców.

Przypominamy, że osoby/podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe w ramach działań prowadzonych przez LGD zobowiązane są do posiadania numeru ewidencyjnego nadawanego przez ARiMR.

O nadanie tego numeru można wystąpić do biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na adres zamieszkania lub siedziby.

WNIOSEK O NADANIE NUMERU EWIDENCYJNEGO

Adresy biur powiatowych ARiMR:

Powiat Wrocławski – 50-452 Wrocław ul. Komuny Paryskiej 72, tel.71 341 59 34

Powiat Oławski – 55-200 Oława ul. Nowodojazdowa 9, tel. 71 303 46 67

 

Kategoria wpisu Informacje |

Broszura informacyjna – projekty GRANTOWE

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z naszą nową publikacją, w której zawarte są podstawowe informacje dotyczące możliwości otrzymania wsparcia finansowego w ramach operacji GRANTOWYCH.

BROSZURA INFORMACYJNA – GRANTY

Kategoria wpisu Informacje |
asdaef

Polub nas !