Wytyczne

Wytyczne nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego (…)


Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – 29.12.2017


Informacja z dnia 08.02.2018 dot. stosowania zasady konkurencyjności, w związku ze zmianą ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

asdaef

Polub nas !