Wytyczne

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (aktualizacja maj 2020)

 


 

Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji LSR

 


Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020


Wytyczne nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego (…)


Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – 23.02.2018


Informacja z dnia 08.02.2018 dot. stosowania zasady konkurencyjności, w związku ze zmianą ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Zasady szacowania wartości zadania – informacje ARiMR – link

asdaef

Polub nas !