Ankiety monitorujące

 

Głównym narzędziem badawczym w procesie monitoringu wdrażania LSR jest ankieta monitorująca, kierowana do wszystkich beneficjentów operacji podejmowanych w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020.

Wypełnienie niniejszej ankiety, udostępnianej beneficjentom przez stronę internetową LGD, jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów, które otrzymały wsparcie finansowe na realizację działań za pośrednictwem LGD, po uzyskaniu informacji od Instytucji Wdrażającej o wystawieniu zlecenia płatności. Bezpośredni nadzór nad monitorowaniem wdrażania LSR w oparciu o ankiety monitorujące sprawuje biuro LGD Lider A4.

Monitoring będzie przeprowadzany w cyklu rocznym. 

Link do panelu wypełnienia poniższej ankiety zostanie wysłany, do każdego beneficjenta indywidualnie, na adres mailowy wskazany we wniosku o przyznanie pomocy.

ANKIETA 2022 online
dla operacji, które uzyskały dofinansowanie w konkursach ogłoszonych w roku 2022

ANKIETA 2021 online 
dla operacji, które uzyskały dofinansowanie w konkursach ogłoszonych w roku 2021

ANKIETA 2019-2020 online
dla operacji, które uzyskały dofinansowanie w konkursach ogłoszonych w latach 2019-2020

ANKIETA online 
dla operacji, które uzyskały dofinansowanie w konkursach ogłoszonych w roku 2018

 

ANKIETA

 

 

asdaef

Polub nas !