LGD Lider A4

Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – Lider A4 jest stowarzyszeniem i została zarejestrowana w KRS w dniu 16.07.2008 roku.

Na obszarze LGD Lider A4 funkcjonuje pięć gmin: Domaniów, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice oraz Żórawina, które administracyjnie przynależą do dwóch powiatów: oławskiego (Domaniów) i wrocławskiego (pozostałe jednostki gminne). Dwie gminy posiadają status wiejsko – miejski (Kąty Wrocławskie i Siechnice), pozostałe są podmiotami wiejskimi.

Głównymi celami LGD są m.in.: działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych oraz równości szans, aktywizowanie ludności wiejskiej, promocja obszarów wiejskich oraz gmin położonych na obszarze działania LGD. Powyższe cele LGD realizuje głównie za pomocą opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju.

asdaef

Polub nas !