Szkolenia

Zapraszamy na szkolenia dot. przygotowania aplikacji do naborów wniosków o przyznanie pomocy, które zaplanowane są w 2022 roku, w zakresie ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz
PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szkolenia maja formę tutoriali, podzielonych tematycznie na 3 części i mają format pliku mp4:
część 1. zawiera podstawowe najważniejsze informacje dot. naboru i są to dwa odrębne filmiki  dla naboru dot. podejmowania i naboru dot. rozwijania działalności gospodarczej.

część 2. – jak przygotować biznesplan, to filmik wspólny dla obu naborów

część 3. – jak przygotować wniosek o przyznanie pomocy, są to dwa odrębne filmiki  dla naboru dot. podejmowania i naboru dot. rozwijania działalności gospodarczej.

Aby ukończyć szkolenie należy rozwiązać test sprawdzający wiedzę, który został przygotowany na formularzu google.

Jak skorzystać ze szkoleń i doradztwa zdobywając punkty w ocenie wniosku?

Zgodnie z Lokalnym kryterium wyboru nr  19 „Konsultacje merytoryczne na etapie przygotowywania wniosku z pracownikiem Biura LGD” Rada przyznaje 3 punkty w ocenie wniosku gdy w związku z jego przygotowaniem wnioskodawca lub osoba przez niego wskazana uczestniczyła w szkoleniu i konsultacjach.

( …) Należy podać datę przynajmniej jednej sesji konsultacyjnej i datę uczestnictwa w szkoleniu. Podane dane będą weryfikowane również na podstawie listy obecności na szkoleniu (a w przypadku szkoleń z wykorzystaniem form Internetowych, wypełnienie udostępnionego na stronie internetowej LGD testu/testów, sprawdzających wiedzę przekazywaną poprzez szkolenie) i  rejestru konsultacji prowadzonego przez LGD.

Do otrzymania punktacji w tym kryterium niezbędne jest aby minimum 1 osoba odpowiedzialna z przygotowanie wniosku uczestniczyła w organizowanym przez LGD bezpłatnym szkoleniu i aby skorzystała z co najmniej 1 h bezpłatnego doradztwa oferowanego przez pracowników LGD. Wymagane jest ustalenie z biurem LGD  terminu doradztwa, a pierwsza godzina doradztwa powinna mieć miejsce nie później niż tydzień przed dniem, w którym  upływa termin składania wniosków w naborze. Ponadto jeśli w trakcie konsultacji zostały sformułowane zalecenia dot.  przygotowania wniosku o przyznanie pomocy wymagane jest aby zalecenia te zostały zrealizowane. Zalecenia o których mowa zapisywane będą w karcie doradztwa i podpisywane przez obie strony.

Aby spełnić kryterium i móc skorzystać z premii punktowej należy:

 1. Wejść na naszą stronę internetową lider-a4.pl zakładka nabory/szkolenia
 2. Kliknąć w link i wypełnić formularz zgłoszeniowy 2022

Istotne jest podanie Imienia i nazwiska, adresu mailowego, a także  informacji jakiego wnioskodawcę/grantobiorcę reprezentujemy. Ponadto należy udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zawarta w formularzu informacją na ten temat.

Na podstawie zgłoszenia pracownik biura wpisze nas na listę uczestników szkolenia.

Istotne jest także aby danymi podanym w formularzu zgłoszeniowym posługiwać się wypełniając testy podsumowujące wiedzę zdobytą na szkoleniu, ponieważ na podstawie kompletu 3 zaliczonych testów podsumowujących szkolenie pracownik biura LGD odnotuje na liście fakt odbycia przez Państwa szkolenia.

 1. Następnie należy kliknąć w link prowadzący do pierwszej części szkolenia. W szkoleniu można uczestniczyć dowolną ilość razy w wybranym przez Państwa miejscu i czasie.
 2. Po zakończeniu 1 części szkolenia proszę kliknąć w link prowadzący do formularza  testu sprawdzającego wiedzę. Należy go wypełnić zgodnie z instrukcją. W przypadku niepowodzenia test można powtórzyć.
 3. Tę samą czynność należy powtórzyć w odniesieniu do drugiej i trzeciej części szkolenia.
 4. Po zakończeniu szkolenia zachęcamy do rozpoczęcia samodzielnej pracy nad wnioskiem i biznesplanem a następnie kontakt z biurem stowarzyszenia celem umówienia  indywidualnych konsultacji dot. wniosku nad którym Państwo pracują.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2022

FILMY SZKOLENIOWE 2022

część 1. rozwój działalności gospodarczej – informacje ogólne

część 1. podejmowanie działalności gospodarczej – informacje ogólne

część 2.  jak przygotować biznesplan (dotyczy rozwoju i podejmowania)

część 3.  jak przygotować wniosek o przyznanie pomocy na rozwój działalności

część 3.  jak przygotować wniosek o przyznanie pomocy na podjęcie działalności

TESTY DO SZKOLEŃ 2022

test cz. 1. rozwój

test cz. 1. podejmowanie

test cz. 2. rozwój i podejmowanie

test cz. 3. rozwój

test cz. 3. podejmowanie


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2021

FILMY SZKOLENIOWE 2021

SZKOLENIE NR 1 – Przedsięwzięcie 1.1.1 Rozwój działalności gospodarczej Informacje podstawowe.

SZKOLENIE NR 2 – Jak przygotować biznesplan przedsięwzięcia. 

SZKOLENIE NR 3 – Jak przygotować wniosek o przyznanie pomocy.

TESTY

TEST  DO SZKOLENIA NR 1

TEST DO SZKOLENIA NR 2 

TEST DO SZKOLENIA NR 3 


Zapraszamy na szkolenia z zakresu przygotowania wniosku o powierzenie grantu oraz prawidłowej realizacji i rozliczania grantu!

Szkolenia maja formę tutoriali, podzielonych tematycznie na 5 części.
Cztery z nich zakończone są testem sprawdzającym zdobytą wiedzę, piąty to prezentacja dobrych praktyk.

Nowa forma szkoleń ma związek z aktualnie obowiązującymi ograniczeniami dot. zgromadzeń publicznych.
Mamy jednak nadzieję, że przypadnie Państwu do gustu i docenią Państwo walory takiego rozwiązania – stała dostępność szkoleń w miejscu i czasie,  o którym sami Państwo decydujecie.

Jak skorzystać ze szkoleń i doradztwa zdobywając punkty w ocenie grantu?

Zgodnie z Lokalnym kryterium wyboru nr  19 „Konsultacje merytoryczne na etapie przygotowywania wniosku z pracownikiem Biura LGD” Rada przyznaje 3 punkty w ocenie wniosku gdy w związku z jego przygotowaniem wnioskodawca lub osoba przez niego wskazana uczestniczyła w szkoleniu i konsultacjach.

( …) Należy podać datę przynajmniej jednej sesji konsultacyjnej i datę uczestnictwa w szkoleniu. Podane dane będą weryfikowane również na podstawie listy obecności na szkoleniu i  rejestru konsultacji prowadzonego przez LGD.

Do otrzymania punktacji w tym kryterium niezbędne jest aby minimum 1 osoba odpowiedzialna z przygotowanie wniosku uczestniczyła w organizowanym przez LGD bezpłatnym szkoleniu i aby skorzystała z co najmniej 1 h bezpłatnego doradztwa oferowanego przez pracowników LGD. Wymagane jest ustalenie z biurem LGD  terminu doradztwa, a pierwsza godzina doradztwa powinna mieć miejsce nie później niż tydzień przed dniem, w

Którym  upływa termin składania wniosków w naborze. Ponadto jeśli w trakcie konsultacji zostały sformułowane zalecenia dot.  przygotowania wniosku o przyznanie pomocy wymagane jest aby zalecenia te zostały zrealizowane. Zalecenia o których mowa zapisywane będą w karcie doradztwa i podpisywane przez obie strony.

Aby spełnić kryterium i móc skorzystać z premii punktowej należy:

 1. Wejść na naszą stronę internetową lider-a4.pl zakładka nabory/szkolenia
 2. Kliknąć w link i wypełnić formularz zgłoszeniowy na szkolenie GRANTY nabór 2020.

Istotne jest podanie Imienia i nazwiska, adresu mailowego, a także  informacji jakiego wnioskodawcę/grantobiorcę reprezentujemy. Ponadto należy udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zawarta w formularzu informacją na ten temat.

Na podstawie zgłoszenia pracownik biura wpisze nas na listę uczestników szkolenia.

Istotne jest także aby Imieniem i adresem mailowym podanym w formularzu zgłoszeniowym posługiwać się wypełniając testy podsumowujące wiedzę zdobytą na szkoleniu, ponieważ na podstawie kompletu 4 zaliczonych testów podsumowujących szkolenie pracownik biura LGD odnotuje na liście fakt odbycia przez Państwa szkolenia.

 1. Następnie należy kliknąć w link prowadzący do pierwszej części szkolenia. W szkoleniu można uczestniczyć dowolną ilość razy w wybranym przez Państwa miejscu i czasie.
 2. Po zakończeniu 1 części szkolenia proszę kliknąć w link prowadzący do formularza  testu sprawdzającego wiedzę. Należy go wypełnić zgodnie z instrukcją. W przypadku niepowodzenia test można powtórzyć.
 3. Tę samą czynność należy powtórzyć w odniesieniu do drugiej, trzeciej i czwartej części szkolenia.
 4. Odbycie części piątej szkolenia nie wymaga potwierdzenia.
 5. Po zakończeniu szkolenia zachęcamy do rozpoczęcia samodzielnej pracy nad wnioskiem o powierzenie grantu a następnie kontakt z biurem stowarzyszenia celem umówienia  indywidualnych konsultacji dot. wniosku nad którym Państwo pracują.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FILMY SZKOLENIOWE

SZKOLENIE NR 1 – Warunki programu, przedsięwzięcia

SZKOLENIE NR 2 – Przygotowanie wniosku o powierzenie grantu

SZKOLENIE NR 3 – Realizacja grantu

SZKOLENIE NR 4 – Rozliczenie projektu grantowego

SZKOLENIE NR 5 – DOBRE PRAKTYKI

TESTY

TEST  DO SZKOLENIA NR 1

TEST DO SZKOLENIA NR 2

TEST DO SZKOLENIA NR 3

TEST DO SZKOLENIA NR 4


Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Lider A4 informuje, że w związku z planowanym w dniach 30.12.2019 – 15.01.2020 naborem wniosków w ramach poniższych przedsięwzięć:

2.1.2 Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lider A4
3.1.1 Rozwój infrastruktury rekreacji
3.1.2 Rozwój infrastruktury aktywności kulturalnej

zapraszamy wszystkich zainteresowanych na organizowane tym zakresie szkolenie, które odbędzie się 11.12.2019, godz. 1200-1400, w siedzibie LGD w Kobierzycach przy ul. Witosa 15.

 BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DOSTĘPNEJ PONIŻEJ:

KARTA ZGŁOSZENIOWA


Uprzejmie informujemy, że osoby zainteresowane ubieganiem się o wsparcie w ramach podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej, które nie uczestniczyły we wcześniej przeprowadzonych szkoleniach, będą miały możliwość skorzystania z tej formy wsparcia w dniu 25. kwietnia 2019 roku.

Ostatnie szkolenie przewidziane jest w dniu 25.04.2019  w godzinach 13:30 – 16:00 w siedzibie LGD w Kobierzycach przy ul. Witosa 15.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.


Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na szkolenia dotyczące rozliczania operacji realizowanych w ramach RLKS. Beneficjentów, którzy podpisali umowy wsparcia i realizują operacje zapraszamy w następujących terminach:

Miejsce
szkolenia
Data
szkolenia
Godziny
Domaniów, CKiC 25-03-2019 14:00 – 15:30
Siechnice, Ratusz – sala sesyjna 26-03-2019 14:00 – 15:30
Żórawina, GCK 27-03-2019 14:00 – 15:30
Kobierzyce, Urząd Gminy 01-04-2019 14:00 – 15:30
Kąty Wrocławskie, GOKiS 29-03-2019 14:00 – 15:30

Prosimy o przesłanie zgłoszeń za pośrednictwem przygotowanego formularza zgłoszeniowego. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


W związku ze zbliżającym się terminem zaplanowanych naborów, zapraszamy do udziału w szkoleniach związanych z działaniami dotyczącymi wspierania PODEJMOWANIA i ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Osoby zainteresowane zapraszamy w następujących terminach:

Miejsce
szkolenia
Data szkolenia Godziny
Domaniów, CKiC 25-03-2019 16:00 – 18:00
Siechnice, Ratusz – sala sesyjna 26-03-2019 16:00 – 18:00
Żórawina, GCK 27-03-2019 16:00 – 18:00
Kobierzyce, Urząd Gminy 01-04-2019 16:00 – 18:00
Katy Wrocławskie, GOKiS 29-03-2019 16:00 – 18:00

Prosimy o przesłanie zgłoszeń za pośrednictwem przygotowanego formularza zgłoszeniowego. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Przypominamy, że wg. zaktualizowanych kryteriów, aby otrzymać punkty za konsultacje, należy również uczestniczyć w szkoleniu.


SZKOLENIA 25-28 CZERWCA 2018

W związku z planowanym naborem wniosków z zakresu projektów grantowych, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na organizowane tym zakresie szkolenia.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą publikacją dotyczącą Projektów Grantowych – PUBLIKACJA

Miejsca oraz terminy szkoleń:

25.06.2018, godz. 16:30 – GOKiS W KĄTACH WROCŁAWSKICH
26.06.2018, godz. 16:30 – DOMANIÓW (CKiC)
27.06.2018, godz. 16:30 – URZĄD GMINY W KOBIERZYCACH (SALA BŁĘKITNA)
28.06.2018, godz. 16:30 – RATUSZ W SIECHNICACH (SALA SESYJNA)

PROSIMY RÓWNIEŻ O WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DOSTĘPNEGO POD PONIŻSZYM LINKIEM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


 SZKOLENIA 11-15 CZERWCA 2018

W związku z planowanym naborem wniosków z zakresu projektów grantowych, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na organizowane tym zakresie szkolenia.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą publikacją dotyczącą Projektów Grantowych – PUBLIKACJA

Miejsca oraz terminy szkoleń:

– GCK w Żórawinie – 11.06.2018, godz. 16:30

– Sala Sesyjna w Ratuszu w Siechnicach – 12.06.2018, godz. 16:30

– Sala Błękitna w UG w Kobierzycach – 13.06.2018, godz. 16:30

– CKiC Gminy Domaniów – 14.06.2018, godz. 16:30

– GOKiS w Katach Wrocławskich, sala nr 14 – 15.06.2018, godz. 16:30

PROSIMY RÓWNIEŻ O WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DOSTĘPNEGO POD PONIŻSZYM LINKIEM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


SZKOLENIA 07-25 MAJA 2018

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Lider A4 informuje, że w związku z planowanym w dniach 07-25 maja naborem wniosków w ramach poniższych przedsięwzięć:

 1.1.1 Poprawa konkurencyjności  lokalnych przedsiębiorstw obszaru Lider A4

1.1.2 Wsparcie uruchamiania działalności gospodarczej

2.1.2 Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lider A4

3.1.1 Rozwój infrastruktury rekreacji

3.1.2 Rozwój infrastruktury aktywności kulturalnej

3.2.1 Wzmocnienie jakości dróg lokalnych

3.2.2 Poprawa jakości infrastruktury towarzyszącej drogom i chodnikom

 

zapraszamy wszystkich zainteresowanych na organizowane tym zakresie szkolenia, które odbędą się wg. wskazanych poniżej terminów:

 

20.04.2018, godz. 16:30-18:30, Urząd Gminy Kobierzyce,  ul. Pałacowa 1, Sala Błękitna

23.04.2018, godz. 16:30-18:30, GOKiS  w Kątach Wrocławskich, ul. Zwycięstwa 23, 1 piętro sala nr. 14

24.04.2018, godz. 16:30-18:30, Ratusz w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, Sala Sesyjna

25.04.2018, godz. 16:30-18:30, GCK w Żórawinie,  al. Niepodległości 6

26.04.2018, godz. 16:30-18:30, CKiC Gminy Domaniów, Domaniów 15, Sala Widowiskowa

 

BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DOSTĘPNEJ PONIŻEJ:

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Przed szkoleniem zalecamy zapoznanie się z wzorami wniosków i ich załącznikami oraz instrukcjami wypełniania. Dokumenty te można pobrać TUTAJ

Informacje dla beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości – prezentacja szkoleniowa

asdaef

Polub nas !