Organy

Władzami Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem są:

  1. Walne Zebranie Członków.

  2. Zarząd.

  3. Rada.

  4. Komisja Rewizyjna.

Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata. W roku 2016 podczas Walnego Zebrania Członków, które odbyło się dnia 25.04.2016 w Galowicach, wybrano nowe władze na kadencję 2016-2020.

asdaef

Polub nas !