Ogłoszenia

OGŁOSZENIE NABORÓW WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW
OD 15 DO 30 CZERWCA 2020

pełna treść ogłoszeń dostępna jest po kliknięciu w poniższe linki

 

NABÓR nr 1/2020/G – Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru
Projekt grantowy: Dbamy o nasze dziedzictwo, w przestrzeni obszaru Lider A4 i działaniach mieszkańców 2020!

 

NABÓR nr 2/2020/G – Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lider A4 – podnoszenie świadomości ekologicznej
Projekt grantowy: Dbamy o dziedzictwo naturalne, w przestrzeni obszaru Lider A4 i działaniach mieszkańców 2020!

 

NABÓR nr 3/2020/G – Aktywizacja osób marginalizowanych społecznie i środowisk lokalnych
Projekt grantowy: Aktywna i zintegrowana społeczność obszaru  Lider A4 2020!

 

NABÓR nr 4/2020/G – Rozwój infrastruktury rekreacji na obszarze Lider A4
Projekt grantowy: Rozwijamy infrastrukturę rekreacyjną na obszarze Lider A4 2020!

 

NABÓR nr 5/2020/G – Rozwój infrastruktury aktywności kulturalnej na obszarze Lider A4
Projekt grantowy: Rozwijamy infrastrukturę aktywności kulturalnej na obszarze Lider A4 2020!

 

NABÓR nr 6/2020/G – Estetyzacja i poprawa dostępności publicznych przestrzeni wiejskich obszaru Lider A4
Projekt grantowy: Upiększamy wspólną przestrzeń na obszarze Lider A4 2020!


W związku z zakończeniem naborów wniosków 1/2020 , 2/2020, 3/2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju, przedstawiamy wyniki zakończonego konkursu.
ZOBACZ WYNIKI


Komunikat do naborów: 1/2020, 2/2020 i 3/2020.


Poniżej przedstawiamy ogłoszenia naborów trwających od 30.12.2019 do 15.01.2020.

Nabór 1/2020 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lider A4
Nabór 2/2020 – Rozwój infrastruktury rekreacji
Nabór 3/2020 – Rozwój infrastruktury aktywności kulturalnej


Zaktualizowana lista operacji wybranych w konkursie 1/2019 w związku z rozpatrzeniem protestów.


Zaktualizowana lista operacji wybranych w konkursie 2/2019 w związku z rozpatrzeniem protestów.


W związku z zakończeniem naborów wniosków 1/2019 , 2/2019,  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju, przedstawiamy wyniki zakończonego konkursu.
ZOBACZ WYNIKI


Komunikat do naboru nr 2/2019


Ogłoszenie o naborze nr 1/2019 z dnia 19.04.2019 – rozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze nr 2/2019 z dnia 19.04.2019 – podejmowanie działalności gospodarczej


W związku z zakończeniem naborów wniosków grantowych  1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G, 4/2018/G , 5/2018/G, 6/2018/G,  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju, przedstawiamy wyniki zakończonego konkursu.
ZOBACZ WYNIKI


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW  nr 1/2018/G – 3.1.1. Rozwój infrastruktury rekreacji na obszarze Lider A4 (grant)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW  nr 2/2018/G – 3.1.2. Rozwój infrastruktury aktywności kulturalnej na obszarze Lider A4 (grant)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW  nr 3/2018/G – 3.2.3. Estetyzacja i poprawa dostępności publicznych przestrzeni wiejskich obszaru Lider A4 (grant)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW  nr 4/2018/G – 2.1.2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lider A4 (grant)
Dbamy o nasze dziedzictwo, w przestrzeni obszaru Lider A4 i działaniach mieszkańców!

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW  nr 5/2018/G – 2.1.2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lider A4
Dbamy o dziedzictwo naturalne w przestrzeni obszaru Lider A4 i działaniach mieszkańców!

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW  nr 6/2018/G – 2.1.3 Aktywizacja osób marginalizowanych społecznie i środowisk lokalnych (grant AiB)


Zaktualizowana lista operacji wybranych w konkursie 1/2018. w związku z rozpatrzeniem protestów.


„Zaktualizowana lista operacji wybranych  w konkursie 2/2018 związku z rozpatrzeniem protestów ”


W związku z zakończeniem naborów wniosków 1/2018 , 2/2018, 3/2018, 4/2018 , 5/2018, 6/20187/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju, przedstawiamy wyniki zakończonego konkursu.
ZOBACZ WYNIKI


Ogłoszenie o naborze nr 1/2018 z dnia 20.04.2018 – rozwijanie działalności gospodarczej


Ogłoszenie o naborze nr 2/2018 z dnia 20.04.2018 – podejmowanie działalności gospodarczej


Ogłoszenie o naborze nr 3/2018 z dnia 20.04.2018 – zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lider A4


Ogłoszenie o naborze nr 4/2018 z dnia 20.04.2018 – rozwój infrastruktury aktywności kulturalnej


Ogłoszenie o naborze nr 5/2018 z dnia 20.04.2018 – rozwój infrastruktury rekreacji


Ogłoszenie o naborze nr 6/2018 z dnia 20.04.2018 – wzmocnienie jakości dróg lokalnych


Ogłoszenie o naborze nr 7/2018 z dnia 20.04.2018 – poprawa jakości infrastruktury towarzyszącej drogom obszaru Lider A4

asdaef

Polub nas !