komunikat do naboru nr 2/2019

Informujemy, że ulega zwiększeniu limit dostępnych środków w naborze nr 2/2019.
W związku z powyższym zmianie ulegają następujące elementy ogłoszenia o naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru 2/2019 wynosi : 480 000 zł

Tym samym liczba operacji planowanych do wsparcia zwiększyła się do 8.
Zaktualizowany załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr 2/2019

Pozostałe elementy nie uległy zmianie, w tym termin naboru, który upływa dnia 24.05.2019 o godzinie 12:00.

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana nie zmieni w żaden sposób sytuacji wnioskodawcy w przedmiotowym naborze, zmiana nie dotyczy bowiem warunków konkursu, nie wpływa także na sposób przygotowania wniosku ani jego ocenę. Zwiększenie puli dostępnych środków jest w konsekwencji korzystne dla wnioskodawców, gdyż większa ilość wnioskodawców na liście rankingowej znajdzie się w limicie dostępnych środków.

 


print
Informacje
asdaef

Polub nas !