Granty – wyniki konkursu

 

1/2018/G – 3.1.1. Rozwój infrastruktury rekreacji na obszarze Lider A4 (grant)

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY
LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR
LISTA OPERACJI NIEZGODNYCH Z LSR
LISTA OPERACJI WYBRANYCH
LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH
LISTA OCENIAJĄCYCH Z INFORMACJĄ O WYKLUCZENIACH


2/2018/G – 3.1.2. Rozwój infrastruktury aktywności kulturalnej na obszarze Lider A4 (grant)

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY
LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR
LISTA OPERACJI WYBRANYCH
LISTA OCENIAJĄCYCH Z INFORMACJĄ O WYKLUCZENIACH


3/2018/G – 3.2.3. Estetyzacja i poprawa dostępności publicznych przestrzeni wiejskich obszaru Lider A4 (grant)

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY
LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR
LISTA OPERACJI WYBRANYCH
LISTA OCENIAJĄCYCH Z INFORMACJĄ O WYKLUCZENIACH


4/2018/G – 2.1.2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lider A4 (grant)
Dbamy o nasze dziedzictwo, w przestrzeni obszaru Lider A4 i działaniach mieszkańców!

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY
LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR
LISTA OPERACJI WYBRANYCH
LISTA OCENIAJĄCYCH Z INFORMACJĄ O WYKLUCZENIACH


5/2018/G – 2.1.2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lider A4
Dbamy o dziedzictwo naturalne w przestrzeni obszaru Lider A4 i działaniach mieszkańców!

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY
LISTA OPERACJI NIEZGODNYCH Z LSR
LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH
LISTA OCENIAJĄCYCH Z INFORMACJĄ O WYKLUCZENIACH


6/2018/G – 2.1.3 Aktywizacja osób marginalizowanych społecznie i środowisk lokalnych (grant AiB)

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY
LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR
LISTA OPERACJI WYBRANYCH
LISTA OCENIAJĄCYCH Z INFORMACJĄ O WYKLUCZENIACH

test
asdaef

Polub nas !