Komunikat do naborów nr: 1/2020, 2/2020 i 3/2020

Informujemy, że ulega zwiększeniu limit dostępnych środków w naborze nr 2/2020.
W związku z powyższym zmianie ulegają następujące elementy ogłoszenia o naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru 2/2020 wynosi : 748 208,82  zł

Tym samym liczba operacji planowanych do wsparcia zwiększyła się do 3.
Zaktualizowany załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr 2/2020

Informujemy, że zmianie uległ również termin naboru konkursów nr: 1/2020, 2/2020 i 3/2020, który został przedłużony do dnia 24.01.2019 do godz. 12:00.

Pozostałe elementy nie uległy zmianie.

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana nie zmieni w żaden sposób sytuacji wnioskodawcy w przedmiotowym naborze, zmiana nie dotyczy bowiem warunków konkursu, nie wpływa także na sposób przygotowania wniosku ani jego ocenę. Zwiększenie puli dostępnych środków jest w konsekwencji korzystne dla wnioskodawców, gdyż większa ilość wnioskodawców na liście rankingowej znajdzie się w limicie dostępnych środków.

Proponowana zmiana dot. wydłużenia terminu jest racjonalną konsekwencją zmiany alokacji środków w naborze 2/2020. Umożliwia bowiem przygotowanie dokumentacji dla potencjalnego wnioskodawcy aplikującego w związku ze zwiększeniem puli środków oraz możliwość procedowania wniosków w ramach jednego posiedzenia Rady. Procedura oceny i poszczególne jej etapy są ściśle określone czasowo w dniach, dlatego konieczne jest zakończenie wszystkich naborów w jednym terminie.


print
Informacje, Konkursy, Newsletter, Ogłoszenia
asdaef

Polub nas !