NOWA OSOBA W ZESPOLE LIDER A4

Uprzejmie informujemy, że w wyniku rekrutacji na wolne stanowisko pracownika biura ds. monitoringu i sekretariatu LGD, od 11 sierpnia br. zatrudniona została pani Dagmara Skórzyńska-Bronowicka

Kategoria wpisu Informacje |

PRZEWODNIK KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

W ramach realizacji operacji „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)” powstała publikacja/ przewodnik „Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej”. Przewodnik zawiera materiały dotyczące uwarunkowań prawnych, administracyjnych i organizacyjnych dotyczących sieciowania KGW oraz zawiązywania partnerstw międzysektorowych w ramach klastra społecznego. Zapraszamy do zapoznania się z z publikacją.

Więcej informacji znajdą Państwo klikając w link.

Kategoria wpisu Informacje |

ZAPRASZAMY WYSTAWCÓW Z OBSZARU LIDER A4 NA XI EDYCJĘ FESTIWALU 4 ŻYWIOŁÓW

 

Szanowni Państwo, ruszamy z nową XI edycją Festiwalu 4 Żywiołów!

 

Zapraszamy wszystkich lokalnych twórców i wytwórców do udziału w festiwalowym jarmarku.

Prosimy o pilne nadsyłanie kart zgłoszeniowych (pobierz kartę zgłoszeniową) do 18.08.2023r. Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie (zobacz regulamin).

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z biurem LGD.

Biuro Stowarzyszenia Lider A4
ul. Wincentego Witosa 15
55-040 Kobierzyce
telefon: 71 311-11-35
e-mail: biuro@lider-a4.pl

 

Kategoria wpisu https://lider-a4.pl/festiwal-4-zywiolow/, Informacje | Tagi |

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA LIDER A4

Szanowni Państwo,

Zarząd  Stowarzyszenia Lider A4 zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 27.06.2023,
o godzinie 13:00 w Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów, ul. Domaniów 16

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad:
5.1. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków.
5.2. Podjęcie uchwały o zmianie w LSR (rozdysponowanie wolnych środków).
5.3. Prezentacja sprawozdania zarządu z działalności stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok 2022.
5.4. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok 2022.
5.5. Prezentacja sprawozdania merytorycznego komisji rewizyjnej z działalności LGD za 2022.
5.6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego komisji rewizyjnej z działalności LGD za 2022.
5.7. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla zarządu.
6. Wolne wnioski (sprawy różne).
7. Zamknięcie zebrania.

Prosimy o przybycie ze względu na konieczność podjęcia istotnych uchwał. Prosimy o potwierdzenie przybycia telefonicznie: 71 311 11 35
lub e-mailem: biuro@lider-a4.pl, do dnia 26.06.2023

Kategoria wpisu Informacje |

PONOWNIE PRZEDŁUŻAMY POSZUKIWANIA PRACOWNIKA

Szanowni Państwo,

PONOWNIE PRZEDŁUŻAMY TERMIN ZAKOŃCZENIA KONKURSU.

Konkurs na wolne stanowisko pracy w naszym biurze wciąż nie został rozstrzygnięty i nie wybrano żadnego kandydata.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem, czekamy na Twoją aplikację!

 

ogłoszenie *pdf

oświadczenie RODO

 

Kategoria wpisu Informacje |
asdaef

Polub nas !