Poszukujemy pracownika do naszego zespołu.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i do złożenia aplikacji.

Kategoria wpisu Informacje |

informacja dla wnioskodawców

Szanowni Pastwo,

wnioskodawcy, którzy w majowych naborach zostali wybrani do dofinansowania a ich operacje mieszczą się w limicie środków, uprzejmie prosimy o weryfikację, czy na Państwa poczcie nie znajduje się korespondencja ws. wniosków. Mamy informacje o przypadkach, kiedy korespondencja z UMWD oczekiwała w Urzędzie Pocztowym mimo braku awizo.

Przypominamy, że uzupełnienia/wyjaśnienia do wniosku należy złożyć w terminie 7 dni od dnia odbioru wezwania. Jest to termin nieprzekraczalny, a jego uchybienie może skutkować odrzuceniem wniosku. W razie wszelkich wątpliwości  prosimy o kontakt z biurem LGD.

Kategoria wpisu Informacje |

Wizyta studyjna – zapytanie cenowe

W związku z organizacją wizyty studyjnej prosimy o składanie ofert zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE – POBIERZ

Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy: monitoring@lider-a4.pl

 

Kategoria wpisu Informacje |

uwaga dotycząca grantów inwestycyjnych

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że warunkiem koniecznym do otrzymania grantu, z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę, jest posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele określone  we wniosku o powierzenie grantu, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013 tj. na okres pięciu lat od płatności końcowej. Płatność końcowa ma miejsce po zakończeniu i rozliczeniu projektu dlatego wymagane będzie posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na okres co najmniej 6 lat.

Kategoria wpisu Informacje |

ważna informacja dla potencjalnych grantobiorców

Przypominamy, że osoby/podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe w ramach działań prowadzonych przez LGD zobowiązane są do posiadania numeru ewidencyjnego nadawanego przez ARiMR.

O nadanie tego numeru można wystąpić do biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na adres zamieszkania lub siedziby.

WNIOSEK O NADANIE NUMERU EWIDENCYJNEGO

Adresy biur powiatowych ARiMR:

Powiat Wrocławski – 50-452 Wrocław ul. Komuny Paryskiej 72, tel.71 341 59 34

Powiat Oławski – 55-200 Oława ul. Nowodojazdowa 9, tel. 71 303 46 67

Kategoria wpisu Informacje |
asdaef

Polub nas !