Poradnik dla producentów 2019.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejną edycję Poradnika dla producentów. Mamy nadzieję, że zawarte w nim informacje okażą się dla Państwa przydatne i rozwieją chociaż część wątpliwości związanych z wprowadzanymi ostatnio zmianami prawnymi w tym zakresie.

Życzymy miłej lektury!

POBIERZ PORADNIK

Kategoria wpisu Informacje |

Walne Zebranie Członków LGD

Zarząd  Stowarzyszenia Lider A4 zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków,które odbędzie się dnia 20.02.2019 o godzinie 15:00w świetlicy 
wiejskiej w Nowojowicach, gmina Żórawina.

Porządek
obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Realizacja porządku obrad:
  6.1. Przedstawienia aktualnej listy członków/przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia Lider A4
  6.2. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2018 i plan na 2019 rok
  6.3. Opinia Komisji Rewizyjnej ws absolutorium dla Zarządu za rok 2018
  6.4. Zatwierdzenie ramowego planu i budżetu wdrażania LSR i funkcjonowania LGD na rok 2019
  6.5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok
  6.6. Głosowanie ws absolutorium dla Zarządu za 2018 rok
  6.7. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian do Regulaminu Rady i regulaminów naboru
  6.8. Zmiany w Radzie LGD.
  6.9. Wolne wnioski (sprawy różne).
 7. Zamknięcie zebrania.

Prosimy o potwierdzenie przybycia, telefonicznie: 71 311 11 35 lub e-mailem: monitoring@lider-a4.pl, do dnia 18.02.2019

Kategoria wpisu Ogłoszenia |

Zapraszamy do udziału w Warsztacie Refleksyjnym.

Uprzejmie zapraszamy do udziału w kolejnym warsztacie refleksyjnym na temat realizacji LSR i działalności LGD, realizowanym zgodnie z wytyczną nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu  i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Warsztat odbędzie się w Urzędzie Gminy w Kobierzycach
w Sali błękitnej,  dnia 18.02.2019r. w
godz. od 9:00 do 15:00

Czytaj dalej »

Kategoria wpisu Informacje |

Galeria Festiwalu 4 Żywiołów

Uprzejmie informujemy, że dzięki zwiększeniu przestrzeni serwera, zaktualizowaliśmy naszą galerię dodając zdjęcia z ostatniego Festiwalu 4 Żywiołów. Zapraszamy.

Kategoria wpisu Informacje |

Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich

Informujemy, że 29 listopada 2018 roku weszła w życie USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich. Dokument ten w znaczący sposób zmienia dotychczasowe zasady zakładania i działania Kół Gospodyń Wiejskich. Poniżej przedstawiamy link do przedmiotowej ustawy:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002212/O/D20182212.pdf

Kategoria wpisu Informacje |
asdaef

Polub nas !