XI edycja konkursu “Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl

Kategoria wpisu Informacje |

Broszura Informacyjna dla Wnioskodawców

Szanowni Państwo, przekazujemy w Państwa ręce zaktualizowaną broszurę, zawierającą podstawowe informacje dotyczące działań z zakresu Podejmowania oraz Rozwijania działalności gospodarczej. Prosimy o uważne zapoznanie się z publikacją.

POBIERZ PUBLIKACJĘ

Kategoria wpisu Informacje |

Zasady dokonywania zakupów….

Przypominamy, że osoby realizujące projekty w ramach poddziałania 19.2 zobowiązane są do dokonywania zakupów/ponoszenia kosztów zgodnie z zasadami konkurencyjności. Poniżej zamieszczamy linki do materiałów/wytycznych określających wymagania w tym zakresie:

ZASADY SZACOWANIA WARTOŚCI ZADANIA
art. 43a ustawy  z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW
w ramach PROW na lata 2014–2020
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych
w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.
WYTYCZNE w ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH EFRR, EFS I FS, na lata 2014-2020
Kategoria wpisu Informacje |

Szkolenia dla Wnioskodawców.

w związku ze zbliżającym się terminem zaplanowanych naborów, zapraszamy do udziału w szkoleniach związanych z działaniami dotyczącymi wspierania PODEJMOWANIA i ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Osoby zainteresowane zapraszamy w następujących terminach:

Miejsce szkolenia Data szkolenia Godziny
Domaniów, CKiC 25-03-2019 16:00 – 18:00
Siechnice, Ratusz – sala sesyjna 26-03-2019 16:00 – 18:00
Żórawina, GCK 27-03-2019 16:00 – 18:00
Kobierzyce, Urząd Gminy 01-04-2019 16:00 – 18:00
Katy Wrocławskie, GOKiS 29-03-2019 16:00 – 18:00

Prosimy o przesłanie zgłoszeń za pośrednictwem przygotowanego formularza zgłoszeniowego. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Przypominamy, że wg. zaktualizowanych kryteriów, aby otrzymać punkty za konsultacje, należy również uczestniczyć w szkoleniu.

materiały ze szkolenia dla wnioskodawców – POBIERZ

materiały ze szkolenie dla beneficjentów – POBIERZ

 

 

Kategoria wpisu Newsletter |

Szkolenia z rozliczania projektów.

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na szkolenia dotyczące rozliczania operacji realizowanych w ramach RLKS. Beneficjentów, którzy podpisali umowy wsparcia i realizują operacje zapraszamy w następujących terminach:

Miejsce
szkolenia
Data
szkolenia
Godziny
Domaniów, CKiC 25-03-2019 14:00 – 15:30
Siechnice, Ratusz – sala sesyjna 26-03-2019 14:00 – 15:30
Żórawina, GCK 27-03-2019 14:00 – 15:30
Kobierzyce, Urząd Gminy 01-04-2019 14:00 – 15:30
Kąty Wrocławskie, GOKiS 29-03-2019 14:00 – 15:30

Prosimy o przesłanie zgłoszeń za pośrednictwem przygotowanego formularza zgłoszeniowego. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kategoria wpisu Informacje |
asdaef

Polub nas !