Już niebawem kolejna edycja Festiwalu 4 Żywiołów – czekamy na oferty współpracy.

Szanowni Państwo, w związku z organizacją kolejnej edycji Festiwalu 4 Żywiołów, poszukujemy wykonawców zadań wymienionych w poniższym zapytaniu. Oferty prosimy składać na dołączonym wzorze.

ZAPYTANIE NA WSPÓŁORGANIZACJĘ FESTIWALU 4 ŻYWIOŁÓW 2018

WZÓR OFERTY FESTIWAL 4 ŻYWIOŁÓW 2018

Kategoria wpisu Informacje |

Informacja o posiedzeniu Rady – rozpatrzenie protestów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że posiedzenie Rady, w celu rozpatrzenia protestów dot. ocen operacji złożonych w konkursach nr 1/2018 i 2/2018, odbędzie się dnia 26.07.2018, o godz. 13.00, w Kobierzycach, przy ul. Witosa 15.

Porządek obrad:

  1. Sprawdzenie prawomocności Posiedzenia Rady;
  2. Omówienie wniosków których dot. protesty, w zakresie wynikającym z wniesionego protestu;
  3. Weryfikacja  decyzji w zakresie którego dot. protest poprzez podtrzymanie lub zmianę ocen w przedmiotowym zakresie;
  4. Informacje Zarządu;
  5. Wolne głosy wnioski i zapytania.
Kategoria wpisu Informacje |

Wyniki naborów LGD Lider A4

W związku z zakończeniem naborów wniosków 1/2018 , 2/2018, 3/2018, 4/2018 , 5/2018, 6/20187/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju, przedstawiamy poniżej wyniki zakończonego konkursu.

Czytaj dalej »

Kategoria wpisu Informacje, Konkursy, Ogłoszenia |

Zapraszamy na konferencję – DecydujMy

Wójt Gminy Kobierzyce oraz Stowarzyszenie Chrzanowy Ogród zapraszają na

KONFERENCJĘ INAUGURACYJNĄ

DecydujMy – partycypacja społeczna w Gminie Kobierzyce

Spotkanie skierowane jest do Sołtysów, Rad Sołeckich, liderów i działaczy wiejskich z Gminy Kobierzyce zainteresowanych aktywizacją mieszkańców oraz poprawą wizerunku swoich miejscowości z wykorzystaniem narzędzi partycypacyjnych m.in. funduszu sołeckiego.

Świetlica w Chrzanowie, 9 lipca (poniedziałek), godz. 17.00

Czytaj dalej »

Kategoria wpisu Informacje |

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Szanowni Państwo,

osoby, które korzystały z doradztwa w naszym biurze serdecznie zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety monitorującej poziom satysfakcji klientów/beneficjentów.

ANKIETA

dziękujemy!

Kategoria wpisu Informacje |
asdaef

Polub nas !