Ogłoszenie wyników naborów granatowych 2020 II edycja

Nabór 7/2020/G

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Protokół z posiedzenia Rady

Lista Radnych uczestniczących w głosowaniu z uwzględnieniem wykluczeń

Nabór 8/2020/G

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Lista operacji  niewybranych

Protokół z posiedzenia Rady

Lista Radnych uczestniczących w głosowaniu z uwzględnieniem wykluczeń

Nabór 9/2020/G

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Protokół z posiedzenia Rady

Lista Radnych uczestniczących w głosowaniu z uwzględnieniem wykluczeń

Kategoria wpisu Informacje, Newsletter |

POSIEDZENIE RADY – NABORY 7/2020/G, 8/2020/G, 9/2020/G

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że posiedzenie Rady  oceniające granty złożone w konkursach 7-9/2020/G odbędzie się dnia 20.10.2020, od godz. 9.00, w Kobierzycach, przy ul. Witosa 15. Z uwagi na wytyczne dot. zachowania reżimu sanitarnego będziemy obradować w dwóch salach (na 1 i na 2 piętrze), tak aby zapewnić właściwe odległości pomiędzy obradującymi.

Porządek obrad:

  1. Sprawdzenie prawomocności Posiedzenia Rady;
  2. Omówienie wniosków o powierzenie grantów, złożonych w ramach naborów: 7/2020/G, 8/2020/G, 9/2020/G,
  3. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do przyznania pomocy i ustalenie kwoty wsparcia;
  4. Informacje Zarządu
  5. Wolne głosy wnioski i zapytania;
  6. Zamknięcie obrad.

Wpłynęły łącznie 22  wnioski o powierzenie grantu.

Kategoria wpisu Informacje |

OGŁOSZENIE NABORÓW WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW OD 07 DO 21 WRZEŚNIA 2020

NABÓR nr 7/2020/G – Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru
Projekt grantowy: Dbamy o nasze dziedzictwo, w przestrzeni obszaru Lider A4 i działaniach mieszkańców 2020! – edycja II

NABÓR nr 8/2020/G – Aktywizacja osób marginalizowanych społecznie i środowisk lokalnych
Projekt grantowy: Aktywna i zintegrowana społeczność obszaru  Lider A4 2020! – edycja II

NABÓR nr 9/2020/G – Estetyzacja i poprawa dostępności publicznych przestrzeni wiejskich obszaru Lider A4
Projekt grantowy: Upiększamy wspólną przestrzeń na obszarze Lider A4 2020! – edycja II

Kategoria wpisu Informacje, Newsletter |

ogłoszenie wyników naborów grantowych 1/2020/G, 2/2020/G, 4/2020/G, 5/2020/G

kliknij w link i zobacz wyniki 

Kategoria wpisu Informacje, Konkursy, Newsletter, Ogłoszenia |

bezpłatna certyfikacja dla producentów żywności

Spółka Dolnośląska Zielona Dolina, działająca przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, która jest operatorem Programu Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia, realizuje misję kompleksowego wsparcia lokalnej produkcji surowców i żywności na Dolnym Śląsku.

“Wspieramy dolnośląskich przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej w dostosowaniu się do globalnego nurtu ekologicznych upraw, hodowli i produkcji żywności, a także w budowaniu rozpoznawalności regionalnych marek.

Obecnie realizujemy projekt pn. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy, finansowany z programu w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Program zakłada BEZPŁATNĄ certyfikację i oznaczane znakiem towarowym Zielona Dolina Żywności i Zdrowia produktów z naszego regionu. Certyfikat o dużej rozpoznawalności jest gwarancją dla wszystkich konsumentów, że certyfikowany produkt pochodzi z lokalnego sektora rolno-spożywczego, charakteryzuje się niezmiennie wysokimi parametrami jakościowymi, wytwarzany jest na Dolnym Śląsku, z wykorzystaniem naturalnych surowców bądź swoistych technik lokalnych.”

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z DOZEDO sp. z o.o.

pobierz informacje w formacie *pdf 

Kategoria wpisu Informacje |
asdaef

Polub nas !