dziś biuro czynne do godziny 12.00

Szanowni Państwo,

dziś w Nowojowicach odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, dlatego też nasze biuro od godziny 12.00 będzie zamknięte.

 

Kategoria wpisu Informacje |

Walne zebranie stowarzyszenia lider a4

Zarząd  Stowarzyszenia Lider A4

zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków,

które odbędzie się dnia 19.12.2022 o godzinie 13:00

w świetlicy  wiejskiej w Nowojowicach, gmina Żórawina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Realizacja porządku obrad:
 • Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia Lider A4
 • Zmiany w organach Stowarzyszenia Lider A4: Zarząd i Rada
 • Zmiany w statucie
 • Doprecyzowanie uchwały o składkach członkowskich
 • Podsumowanie działań w roku 2022 i plan na rok 2023
 • Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju
 • Wolne wnioski (sprawy różne),

Prosimy o potwierdzenie przybycia, telefonicznie: 71 311 11 35 lub e-mailem: monitoring@lider-a4.pl, do dnia 12.12.2022

 

Kategoria wpisu Informacje |

Interesuje nas Państwa opinia

Zapraszamy Państwa, mieszkańców naszego regionu, do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszych gminach.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

ankieta on-line

Kategoria wpisu Informacje |

konferencję podsumowującą Projekt Współpracy

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na hybrydową konferencję podsumowującą Projekt Współpracy pn. „Multimedialne gry  terenowe we Wrotach Regionu”,
która odbędzie się dnia 17 listopada 2022 r. o godz. 12:30

Poniżej znajduje się link, który umożliwi Państwu uczestnictwo w konferencji.

Zapraszamy do o logowanie się od godziny 12:15.

Logując się na spotkanie konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz nazwy reprezentowanej instytucji lub miejscowości zamieszkania.

Logując się na spotkanie udzielają Państwo zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, a w przypadku logowania się także z transmisją wideo, na utrwalenie wizerunku. Informacje dot. celu i sposobu przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce https://lider-a4.pl/rodo/

LINK DO KONFERENCJI

https://call.it-h.pl/KonferencjaWrotaRegionu

Kategoria wpisu Informacje |

informacja dot. organizacji pracy biura

Szanowni Państwo,

w dniach 7 oraz 10-12 października br. podnosimy nasze kompetencje poprzez uczestnictwo w wizycie studyjnej. W związku z powyższym biuro LGD będzie w tych dniach wyjątkowo zamknięte. Pozostaniemy jednak z Państwem, w tym czasie, w kontakcie mailowym i telefonicznym: biuro@lider-a4.pl, 71 311 11 35, 787 933 844.

Kategoria wpisu Informacje |
asdaef

Polub nas !