Konkurs – Piękna wieś dolnośląska 2016

Szanowni Państwo, dnia 23.03.2016 Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2016”, którego celem jest wyłonienie i promowanie najlepszych wzorcowych działań, przedsięwzięć zrealizowanych na terenach wiejskich. Termin składania zgłoszeń mija 16.05.2016! Zapraszamy do zapoznania się z konkursem: http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci-wydzial-obszarow-wiejskich/artykul/konkurs-piekna-wies-dolnoslaska-2016/

Kategoria wpisu Informacje |

Przedsiębiorczość – możliwości dofinansowania!

W dniu 22.03.2016 w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbyła się konferencja pn. “Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”. Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami dofinansowań http://www.dodr.pl/relacje,643-wspieranie-rozwoju-gospodarczego-na-obszarach-wiejskich

Kategoria wpisu Informacje |

Statut – propozycje zmian

Szanowni Państwo – Członkowie Stowarzyszenia Lider A4, prosimy o zapoznanie się z propozycjami zmian do Statutu (propozycje zmian naniesione są czerwoną czcionką). Na najbliższym Walnym Zebraniu Członków (25.04.2016) będziecie Państwo te zmiany przegłosowywać.

Statut ze zmianami statut_propozycja_zmiany_032016.

Kategoria wpisu Informacje |

Szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia

Szanowni Państwo – Członkowie Rady Stowarzyszenia Lider A4, przypominamy i serdecznie zapraszamy na szkolenie członków Rady w kontekście nowego okresu programowania PROW 2014-2020. Szkolenie odbędzie się 05.04.2016 w Sali Błękitnej (UG Kobierzyce) od godz. 13:00. Do zobaczenia!

Kategoria wpisu Informacje |

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lider A4 uprzejmie informuje, że w grudniu 2015 został złożony do UMWD dokument Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW 2014-2020. Aktualnie dokument ten znajduje się w ocenie. Niemniej jednak zapraszamy do zapoznania się ze Strategią (LSR_Lider-A4).

Znajdziecie tam Państwo cele oraz zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia.

Życzymy miłej lektury 🙂

Kategoria wpisu Informacje | Tagi |
asdaef

Polub nas !