Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD


DRUKUJ

Szanowni Państwo, Członkowie LGD

Uprzejmie przypominam, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lider A4 odbędzie się dnia 23.01.2018 o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach (sala błękitna), ul. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Realizacja porządku obrad:
 • Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia Lider A4.
 • Przedstawienie nowych wyzwań oraz obowiązków biura LGD i Rady, wynikających z otrzymanych środków na wdrażanie LSR.
 • Zatwierdzenie ramowego budżetu wdrażania LSR i funkcjonowania LGD 2018-2023, upoważnienie Zarządu do dokonywania stosownych zmian w budżecie, wskaźnikach i planie komunikacji w ramach zawartej umowy ramowej.
 • Zatwierdzenie zmian do Regulaminu Rady.
 • Zmiany w Zarządzie i Radzie LGD.
 • Ustalenie wysokości składek członkowskich na rok 2018.
 • Informacje z biura o bieżących działaniach:

– likwidacja kasy, wpłaty składek tylko na konto

– obowiązkowe szkolenie dla Rady.

 • Wolne wnioski (sprawy różne)

7. Zamknięcie zebrania.

 

Uprzejmie informuję, że w związku z likwidacją kasy gotówkowej w biurze LGD, składki członkowskie będą możliwe do uregulowania wyłącznie w formie przelewu.

Wpłaty składek należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy:

Stowarzyszenie Lider A4

55-040 Kobierzyce, ul. Witosa 15

BS w Kobierzycach

59 9575 0004 0000 0469 2000 0010

 

 

Informacje
asdaef

Polub nas !