Ankieta dla Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Mamy przyjemność poinformować, że 29 grudnia 2017 r  Stowarzyszenie Lider A4 zawarło umowę,  na mocy której  rozpoczynamy  wdrażanie naszej Lokalnej Strategii Rozwoju. Dokument ten powstawał z udziałem społeczności lokalnej, zapraszamy także Państwa do wyrażenia swojej opinii, pomysłów i potrzeb w celu aktualizacji strategii.

W szczególności w zakresie projektu grantowego. To nowa uproszczona forma wsparcia, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym dalej „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.  (ogólne informacje o grantach)

Uprzejmie prosimy o wypełnienie dołączonej ankiety i przekazanie jej nam  niezwłocznie.  Im szybciej dokonamy aktualizacji LSR tym szybciej będziemy mogli ogłosić nabory na projekty do dofinansowania w ramach LSR.

ANKIETA

 


print
Informacje
asdaef

Polub nas !