Dokumenty

Poniżej przedstawiamy dokumenty, na podstawie których działa Stowarzyszenie oraz jego organy:

Regulamin Komisji Rewizyjnej LGD Lider A4

Regulamin Komisji Statutowej LGD Lider A4

Regulamin Zarządu LGD Lider A4 zmieniony 25.04.2016

Regulamin Rady LGD Lider A4_zmiany 25.04.2016

Regulamin WZC LGD Lider_A4

Statut WZC 25.04.2016 – znowelizowany podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 25.04.2016

Zestawienie finansowo-rzeczowe_za_lata_2011_2015

asdaef

Polub nas !