ZBLIŻAJĄ SIĘ NABORY GRANTOWE – ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA ON-LINE!

Zapraszamy na szkolenia z zakresu przygotowania wniosku o powierzenie grantu oraz prawidłowej realizacji i rozliczania grantu!

Szkolenia maja formę tutoriali, podzielonych tematycznie na 5 części.
Cztery z nich zakończone są testem sprawdzającym zdobytą wiedzę, piąty to prezentacja dobrych praktyk.

Nowa forma szkoleń ma związek z aktualnie obowiązującymi ograniczeniami dot. zgromadzeń publicznych.
Mamy jednak nadzieję, że przypadnie Państwu do gustu i docenią Państwo walory takiego rozwiązania – stała dostępność szkoleń w miejscu i czasie,  o którym sami Państwo decydujecie.

Jak skorzystać ze szkoleń i doradztwa zdobywając punkty w ocenie grantu?

Zgodnie z Lokalnym kryterium wyboru nr  19 „Konsultacje merytoryczne na etapie przygotowywania wniosku z pracownikiem Biura LGD”

Rada przyznaje 3 punkty w ocenie wniosku gdy w związku z jego przygotowaniem wnioskodawca lub osoba przez niego wskazana uczestniczyła w szkoleniu i konsultacjach.

( …) Należy podać datę przynajmniej jednej sesji konsultacyjnej i datę uczestnictwa w szkoleniu. Podane dane będą weryfikowane również na podstawie listy obecności na szkoleniu i  rejestru konsultacji prowadzonego przez LGD.

Do otrzymania punktacji w tym kryterium niezbędne jest aby minimum 1 osoba odpowiedzialna z przygotowanie wniosku uczestniczyła w organizowanym przez LGD bezpłatnym szkoleniu i aby skorzystała z co najmniej 1 h bezpłatnego doradztwa oferowanego przez pracowników LGD. Wymagane jest ustalenie z biurem LGD  terminu doradztwa, a pierwsza godzina doradztwa powinna mieć miejsce nie później niż tydzień przed dniem, w

Którym  upływa termin składania wniosków w naborze. Ponadto jeśli w trakcie konsultacji zostały sformułowane zalecenia dot.  przygotowania wniosku o przyznanie pomocy wymagane jest aby zalecenia te zostały zrealizowane. Zalecenia o których mowa zapisywane będą w karcie doradztwa i podpisywane przez obie strony.

Aby spełnić kryterium i móc skorzystać z premii punktowej należy:

  1. Wejść na naszą stronę internetową zakładka nabory/szkolenia 
  2. Kliknąć w link i wypełnić formularz zgłoszeniowy na szkolenie GRANTY nabór 2020.

Istotne jest podanie Imienia i nazwiska, adresu mailowego, a także  informacji jakiego wnioskodawcę/grantobiorcę reprezentujemy. Ponadto należy udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zawarta w formularzu informacją na ten temat.

Na podstawie zgłoszenia pracownik biura wpisze nas na listę uczestników szkolenia.

Istotne jest także aby Imieniem i adresem mailowym podanym w formularzu zgłoszeniowym posługiwać się wypełniając testy podsumowujące wiedzę zdobytą na szkoleniu, ponieważ na podstawie kompletu 4 zaliczonych testów podsumowujących szkolenie pracownik biura LGD odnotuje na liście fakt odbycia przez Państwa szkolenia.

  1. Następnie należy kliknąć w link prowadzący do pierwszej części szkolenia. W szkoleniu można uczestniczyć dowolną ilość razy w wybranym przez Państwa miejscu i czasie.
  2. Po zakończeniu 1 części szkolenia proszę kliknąć w link prowadzący do formularza  testu sprawdzającego wiedzę. Należy go wypełnić zgodnie z instrukcją. W przypadku niepowodzenia test można powtórzyć.
  3. Tę samą czynność należy powtórzyć w odniesieniu do drugiej, trzeciej i czwartej części szkolenia.
  4. Odbycie część piątej szkolenia nie wymaga potwierdzenia.
  5. Po zakończeniu szkolenia zachęcamy do rozpoczęcia samodzielnej pracy nad wnioskiem o powierzenie grantu a następnie kontakt z biurem stowarzyszenia celem umówienia  indywidualnych konsultacji dot. wniosku nad którym Państwo pracują.

print
Newsletter
asdaef

Polub nas !