Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD

Zarząd  Stowarzyszenia Lider A4 zaprasza Członków Stowarzyszenia
dnia 07.05.2019 roku do Muzeum Powozów w Galowicach
na Nadzwyczajne Walne Zebranie członków, które trwać będzie od godz.13.15 do 14.15

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Realizacja porządku obrad:
  Uzupełnienie składu Rady LGD.
  Uzupełnienie składu Zarządu LGD.
  Wolne wnioski (sprawy różne).
 7. Zamknięcie zebrania.

print
Ogłoszenia
asdaef

Polub nas !