info o UE

Stowarzyszenie Lider A4, nazwa pełna: Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – Lider A4, realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR na lata 2015-2022), na podstawie umowy zawartej dnia 29 grudnia 2017 roku zawartej z Województwem Dolnośląskim.

Operacja współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie: 19 “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cele LSR:

  1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Lider A4 do roku 2022
  2. Rozwój kapitału społecznego na obszarze Lider A4 do roku 2022
  3. Podniesienie jakości i dostępności infrastruktury publicznej na obszarze Lider A4 do roku 2022

Budżet:

– wsparcie realizacji operacji w ramach LSR: 2 025 000 euro
– wdrażanie projektów współpracy: 40 500 euro
– wsparcie funkcjonowania LGD: 461 250 euro

 

asdaef

Polub nas !