pilotażu konkursu „Nasz Zabytek”

Mieszkasz w województwie dolnośląskim? Chcesz pozytywnie wpływać na Twoje otoczenie i zostać lokalnym bohaterem? Interesujesz się lokalną historią, kulturą, ochroną zabytków? Znasz w swojej okolicy zabytkowe miejsca, którym warto dać nowe życie? Weź udział w pilotażu konkursu „Nasz Zabytek”. Nabór zgłoszeń właśnie się rozpoczął
i potrwa do 5 lipca 2021 r.

kliknij po więcej informacji

Kategoria wpisu Newsletter |

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia na walne zebranie, które odbędzie się  w formie hybrydowej.

Termin zebrania: 15.06.2021 o godz. 13.00

Miejsce zebrania: duża Sali Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, ul. Ludowa 7,Kobierzyce
oraz platforma ITH

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania,
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego zebrania,
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania,
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad:
5.1. Prezentacja sprawozdania zarządu z działalności stowarzyszenia oraz sprawozdania
finansowego za rok 2020
5.2. Prezentacja sprawozdania komisji rewizyjnej z działalności stowarzyszenia w roku 2020
5.3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności stowarzyszenia i sprawozdania finansowego za rok
2020
5.4. Prezentacja zmian w LSR i Lokalnych Kryteriach wyboru
5.5. Zatwierdzenie zmian w LSR i Lokalnych Kryteriach wyboru i udzielenie pełnomocnictwa
Zarządowi Stowarzyszenia do wprowadzania zmian w zakresie niezbędnym do sfinalizowania procesu ubiegania się o dodatkowe środki RLKS wynikającym z procedury i wytycznych UMWD
5.6. Powołanie zespołu roboczego do opracowania LSR na kolejny okres wdrażania
5.7. Sprawy różne
6. Realizacja porządku obrad
7. Zamknięcie zebrania.

Kategoria wpisu Newsletter |

4. czerwca nie pracujemy

Szanowni Państwo informujemy, że w piątek 4. czerwca br. biuro LGD będzie zamknięte, w związku z art. 130 par. 2 Kodeksu Pracy.

Kategoria wpisu Newsletter |

Nabór 1/2021 zweryfikowany

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że pismem z dnia 24 maja br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego poinformował nas
o pozytywnej weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia przez nas naboru nr 1/2021,
w związku z powyższym wnioski o przyznanie pomocy, mieszczące się w limicie dostępnych środków, są aktualnie procedowane przez UMWD w celu podpisania umowy pomocy.
W razie wszelkich pytań czy wątpliwości w niniejszym zakresie  pracownicy LGD służą swoją pomocą.

Kategoria wpisu Newsletter |

zaktualizowana lista operacji wybranych do dofinansowania

W związku z rozpatrzeniem przez Radę LGD, dnia 14.05.2021,  protestów w sprawie oceny wniosków w ramach naboru 1/2021, publikujemy zaktualizowaną listę operacji wybranych do dofinansowania.

Kategoria wpisu Informacje |
asdaef

Polub nas !