nieczynne biuro

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.10.2017 biuro LGD będzie nieczynne.

Kategoria wpisu Informacje |

Bezpłatne konsultacje dla NGO z Powiatu Wrocławskiego

Stowarzyszenie LIDER A4 wspólnie ze Starostą Powiatu Wrocławskiego zapraszają organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Wrocławskiego do skorzystania z bezpłatnego doradztwa dotyczącego m.in.:

Wsparcia prowadzenia organizacji pozarządowych w zakresie: prawnych i finansowych aspektów ich funkcjonowania, a w szczególności:

  • wprowadzania zmian w sferze działalności statutowej, składzie zarządu i radzie, zmian statutu;
  • prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe,
  • sprawozdawczości,
  • rezygnacji, likwidacji i wykreślenia z KRS.

Konsultacji i doradztwa w zakresie spraw formalno-prawnych oraz z zakresu rachunkowości w kwestiach bieżącego funkcjonowania organizacji.

Konsultacji i doradztwa w zakresie warunków, kryteriów i procedur dofinansowania projektów ze środków publicznych, wskazanie alternatywnych źródeł wsparcia finansowego.

Analizy sytuacji organizacji pozarządowej i poszukiwania optymalnych rozwiązań bieżących problemów.

Merytorycznego wsparcia dla osób chcących założyć organizację pozarządową, zakładania organizacji.

Doradztwo odbywa się w ramach projektu “Mobilne punkty wsparcia NGO” współfinansowanego ze środków Powiatu Wrocławskiego w okresie od 16.10.2017 r. do 15.12.2017 r.

Kategoria wpisu Informacje |

NIECZYNNE BIURO

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 9. PAŹDZIERNIKA BR. BIURO LGD BĘDZIE NIECZYNNE.

Kategoria wpisu Informacje |

UWAGA – zmiana trasy!

Szanowni Państwo, z uwagi na warunki pogodowe trasa niedzielnego międzypokoleniowego pikniku rowerowego została nieznacznie zmodyfikowana, mapki z aktualną trasą zostaną uczestnikom rozdane przed wyjazdem.

 

 

Kategoria wpisu Informacje |

ZAPRASZAMY na PIKNIK ROWEROWY

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w wydarzeniu pt:

“Pierwszy Międzypokoleniowy Rowerowy Piknik Powiatowy”

 

 

Cele pikniku:

  • Promocja walorów turystycznych i artystycznych Powiatu Wrocławskiego.
  • Podnoszenie poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.
  • Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa.
  • Stworzenie podstaw do przyszłorocznej kontynuacji zadania.
  • Promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu.

DATA, GODZINA i MIEJSCE ROZPOCZĘCIA:

08.10.2017 r. zbiórka uczestników o godzinie 13:00 na parkingu przy Gimnazjum w Żórawinie ul. Kopernika

MIEJSCE ZAKOŃCZENIA:

Świetlica wiejska w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Wrocławska, godzina 18:00

 

ZGŁOSZENIE OSOBY DOROSŁEJ (.pdf)

ZGŁOSZENIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ (.pdf)

ZGŁOSZENIE OSOBY DOROSŁEJ (.doc)

ZGŁOSZENIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ (.doc)

REGULAMIN PIKNIKU

MAPA TRASY PRZEJAZDU

 

Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Wrocławskiego.

 

Kategoria wpisu Informacje |
asdaef

Polub nas !