Wpisy w kategorii: Newsletter

Wkrótce nabór wniosków o przyznanie pomocy na rozwój działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, wkrótce ukaże się ogłoszenie o naborze na wniosków o przyznanie pomocy na rozwój działalności gospodarczej. Już dziś zapraszamy Państwa na pierwszą część szkolenia dostępną on-line w zakładce NABORY/SZKOLENIA  Informacje z zakresu szkolenia prezentujemy  także w formacie *pdf  Udostępniamy …
Czytaj dalej »»

Kategoria wpisu Newsletter |

Nadzwyczajne Walne Zebranie

Zarząd  Stowarzyszenia Lider A4 zaprasza Członków Stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 20.11.2020 o godzinie 13:00 w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy internetowej ITH Porządek obrad: Otwarcie Walnego Zebrania. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania. Stwierdzenie …
Czytaj dalej »»

Kategoria wpisu Informacje, Newsletter |

Ogłoszenie wyników naborów granatowych 2020 II edycja

Nabór 7/2020/G Lista operacji zgodnych z LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania Protokół z posiedzenia Rady Lista Radnych uczestniczących w głosowaniu z uwzględnieniem wykluczeń Nabór 8/2020/G Lista operacji zgodnych z LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania Lista operacji  niewybranych Protokół …
Czytaj dalej »»

Kategoria wpisu Informacje, Newsletter |

OGŁOSZENIE NABORÓW WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW OD 07 DO 21 WRZEŚNIA 2020

NABÓR nr 7/2020/G – Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Projekt grantowy: Dbamy o nasze dziedzictwo, w przestrzeni obszaru Lider A4 i działaniach mieszkańców 2020! – edycja II NABÓR nr 8/2020/G – Aktywizacja osób marginalizowanych społecznie i środowisk lokalnych Projekt grantowy: Aktywna …
Czytaj dalej »»

Kategoria wpisu Informacje, Newsletter |
asdaef

Polub nas !