NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA LIDER A4

Szanowni Państwo,

 

Zarząd  Stowarzyszenia Lider A4

zaprasza Członków Stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków,

które odbędzie się dnia 31.05.2023, o godzinie 14:00

w Sali Błękitnej w Urzędzie Gminy w Kobierzycach

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków do Stowarzyszenia Lider A4
 7. Podjęcie uchwały o wprowadzeniu zmian w Statucie
 8. Podjęcie uchwały o uzupełnieniu składu Rady
 9. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju
 10. Podjęcie uchwały o upoważnieniu dla Zarządu.
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie zebrania.

 

Prosimy o przybycie ze względu na konieczność podjęcia istotnych uchwał. Prosimy o potwierdzenie przybycia telefonicznie: 71/ 311 11 35 lub e-mailem: biuro@lider-a4.pl, do dnia 29.05.2023


print
Informacje
asdaef

Polub nas !