Walne zebranie stowarzyszenia lider a4

Zarząd  Stowarzyszenia Lider A4

zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków,

które odbędzie się dnia 19.12.2022 o godzinie 13:00

w świetlicy  wiejskiej w Nowojowicach, gmina Żórawina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Realizacja porządku obrad:
 • Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia Lider A4
 • Zmiany w organach Stowarzyszenia Lider A4: Zarząd i Rada
 • Zmiany w statucie
 • Doprecyzowanie uchwały o składkach członkowskich
 • Podsumowanie działań w roku 2022 i plan na rok 2023
 • Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju
 • Wolne wnioski (sprawy różne),

Prosimy o potwierdzenie przybycia, telefonicznie: 71 311 11 35 lub e-mailem: monitoring@lider-a4.pl, do dnia 12.12.2022

 


print
Informacje
asdaef

Polub nas !