ankieta monitorująca – obowiązek beneficjentów

Przypominamy o obowiązkowym wypełnieniu ankiety monitorującej przez wszystkie podmioty, które otrzymały wsparcie finansowe na realizację działań za pośrednictwem LGD, po uzyskaniu informacji od Instytucji Wdrażającej o wystawieniu zlecenia płatności. Bezpośredni nadzór nad monitorowaniem wdrażania LSR w oparciu o ankiety monitorujące sprawuje biuro LGD Lider A4.

Monitoring będzie przeprowadzany w cyklu rocznym.

Link do panelu wypełnienia poniższej ankiety zostanie wysłany, do każdego beneficjenta indywidualnie, na adres mailowy wskazany we wniosku o przyznanie pomocy.

ANKIETA online


print
Informacje, Inne, Newsletter, Ogłoszenia z tagiem .
asdaef

Polub nas !