Walne Zebranie Członków LGD

Zarząd  Stowarzyszenia Lider A4 zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków,które odbędzie się dnia 20.02.2019 o godzinie 15:00w świetlicy 
wiejskiej w Nowojowicach, gmina Żórawina.

Porządek
obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Realizacja porządku obrad:
  6.1. Przedstawienia aktualnej listy członków/przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia Lider A4
  6.2. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2018 i plan na 2019 rok
  6.3. Opinia Komisji Rewizyjnej ws absolutorium dla Zarządu za rok 2018
  6.4. Zatwierdzenie ramowego planu i budżetu wdrażania LSR i funkcjonowania LGD na rok 2019
  6.5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok
  6.6. Głosowanie ws absolutorium dla Zarządu za 2018 rok
  6.7. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian do Regulaminu Rady i regulaminów naboru
  6.8. Zmiany w Radzie LGD.
  6.9. Wolne wnioski (sprawy różne).
 7. Zamknięcie zebrania.

Prosimy o potwierdzenie przybycia, telefonicznie: 71 311 11 35 lub e-mailem: monitoring@lider-a4.pl, do dnia 18.02.2019


print
Ogłoszenia
asdaef

Polub nas !