Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania.

21 i 22 lutego 2019 roku Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD przeprowadziła szkolenie z zabezpieczeń w grantach, w tym z weksli oraz z umów cywilnoprawnych dla Lokalnych Grup Działania z Dolnego Śląska.

W pierwszym dniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego podsumowujące i wskazujące nowe kierunki współpracy na linii LGD – UMWD.
Prowadzącym szkolenie w zakresie weksli i umów: Paweł Rodak.

Szkolenie odbyło się w Chacie Karczowiska na terenie LGD “Wrzosowa Kraina”.
Członkowie dolnośląskich Lokalnych Grup Działania podnosili swoje kwalifikacje i wiedzę z ww. zakresów.
Wypracowano również ustalenia i rekomendacje dotyczące kolejnych spotkań z UMWD oraz tematów szkoleń.


print
Informacje
asdaef

Polub nas !