Aktualizacja dokumentacji konkursowej.

Szanowni Państwo, po wielu spotkaniach i konsultacjach, zaktualizowaliśmy dokumenty dotyczące organizowanych przez nas naborów. Walne Zebranie Członków LGD w dniu 20.02.2019 zatwierdziło następujące dokumenty:
• Regulamin Rady LGD – POBIERZ
• Procedura wyboru operacji (z Lokalnymi Kryteriami Wyboru) – POBIERZ
Ponadto Zarząd LGD zatwierdził również dokumenty dotyczące operacji grantowych:
• Procedura wyboru grantów – POBIERZ
• Regulamin naboru projektów grantowych – POBIERZ
• Umowa udzielenia grantu – POBIERZ
Wszystkie w/w dokumenty zostały przekazane do Samorządu Województwa celem ostatecznej akceptacji.


print
Informacje
asdaef

Polub nas !