Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD

Zarząd  Stowarzyszenia Lider A4

zaprasza Członków Stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie,

które odbędzie się dnia 28.11.2018 w godzinach 8:00-9:00

w siedzibie LGD w Kobierzycach, ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
 4. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Realizacja porządku obrad:
 • przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia Lider A4
 • zmiany w składzie Rady w związku z wnioskami o odwołanie z pełnionych funkcji dwóch członków Rady z pełnionych funkcji
 • ustalenie wysokości składek członkowskich na rok 2019
 • powołanie grupy roboczej ds. aktualizacji LSR i procedur
 • informacje Zarządu o zrealizowanych zadaniach
 • sprawy różne

6. Zamknięcie zebrania.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, ustala się drugi termin zebrania następujący pół godziny po pierwszym, zgodnie z §21, ust. 8 Statutu.

 


print
Informacje
asdaef

Polub nas !