Generator wniosków dla grantobiorców

Szanowni Państwo, zachęcamy do korzystania z generatora wniosków o powierzenie grantu. Link do generatora znajduje się w treści ogłoszenia o naborze wniosków. Po kliknięciu w ten link pierwszym krokiem będzie utworzenie konta poprzez wpisanie w wyświetlonym panelu adresu e-mail i hasła. Na wskazany e-mail zostanie wysłana wiadomość w celu potwierdzenia Państwa rejestracji. Po potwierdzeniu rejestracji należy się zalogować i utworzyć nowy wniosek poprzez wpisanie dowolnej nazwy dla tworzonego wniosku i kliknięcie przycisku “utwórz nowy wniosek”. Utworzony wniosek widoczny będzie na ekranie, aby go edytować należy kliknąć ikonkę ołówka widoczną po lewej stronie przy nazwie wniosku. Po zakończeniu pracy z wnioskiem należy zapisać zmiany. Przypominamy, że zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu o naborze, wniosek musi być złożony bezpośrednio w biurze LGD w formie i w terminie określonym w ogłoszeniu. Nie jest możliwe skuteczne złożenie wniosku za pomocą generatora.

 


print
Informacje
asdaef

Polub nas !