Wskaźniki obowiązkowe

Szanowni Wnioskodawcy,

w przypadku wątpliwości dot. sposobu wyliczenia wartości wskaźników obowiązkowych, polecamy lekturę wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017, w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii RLKS w ramach PROW 2014-2020.
https://lider-a4.pl/wp-content/uploads/2018/06/Wytyczne_nr_5_3_2017.pdf

Stosowanie jednolitej metodologii wyliczenia wskaźników jest niezbędne dla prawidłowej agregacji danych na poziomie krajowym.


print
Informacje
asdaef

Polub nas !