Ważna informacja dla wnioskodawców chcących rozwijać swoją firmę !!!


DRUKUJ

Prosimy o zweryfikowanie, czy w rejestrze CEIDG widnieje Państwa nr PESEL.

Szczególnie dotyczy do przedsiębiorców, którzy rejestrowali firmę przed rokiem 2012, kiedy to podanie tej danej nie było obowiązkowe. Ustawodawca w 2016 r. zobowiązał tych, którzy kiedyś nr PESEL nie podali, do jego uzupełnienia. Czas mija 19 maja 2018 r. Wówczas wszyscy, których problem dotyczy, zostaną usunięci z ewidencji. Do  wielu różnych kłopotów, jakie fakt ten może spowodować, należy zaliczyć również brak możliwości ubiegania się o dotację na rozwój działalności. PESEL należy uzupełnić w CEIDG  do dnia 18 maja !

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Informacje
asdaef

Polub nas !