Walne Zebranie

Zarząd  Stowarzyszenia Lider A4

zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 26.03.2018 o godzinie 9:00

w Muzeum Powozów w Galowicach, ul. Leśna 5

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
  3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
  4. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
  5. Realizacja porządku obrad:
  • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  • Zatwierdzenie zmian w dokumentach związanych z naborami konkursowymi i grantowymi
  • Sprawy różne
  1. Zamknięcie zebrania.

print
Informacje
asdaef

Polub nas !