Warsztat refleksyjny


DRUKUJ

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wytyczną nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 organizujemy pierwszy warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działalności LGD.

Warsztat odbędzie się w Urzędzie Gminy w Kobierzycach  dniu 19.02.2018r. w godz. od 9:00 do 15:00

Program warsztatu:

  1. Realizacja finansowa i rzeczowa LSR – praca nad projektem aktualizacji planu działania w związku z planowanym harmonogramem naborów.
  2. Prezentacja aktualnych danych statystycznych dot. obszaru oraz wnyków aktualnej diagnozy w zakresie planowanych działań projektowych potencjalnych projektodawców. Na podstawie spotkań fokusowych z przedstawicielami JST oraz ankiet dla NGO i indywidualnych konsultacji z przedsiębiorcami w biurze LGD.
  3. Matrycy wskaźników – praca nad projektem aktualizacji z uwzględnieniem danych przedstawionych w pkt. 1-2 oraz obowiązujących wytycznych w zakresie monitoringu i ewaluacji.
  4. Skuteczne działanie biura i komunikacja z interesariuszami – omówienie aktualizacji do planu komunikacji.
  5. Przerwa
  6. Lokale Kryteria wyboru – analiza i propozycja zmian w celu zapewnienia wyboru operacji w najwyższym stopniu realizujących strategię rozwoju  lokalnego Kierowanego przez społeczność w kontekście aktualnej procedury wyboru operacji – praca grupy fokusowej zgodnie z procedurą zmiany lokalnych kryteriów wyboru.
  7. Przedstawienie aktualnych informacji, uwag i wniosków płynących z dotychczasowego wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego- Pan Paweł Czyszczoń – Dyrektor Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWD
  8. Podsumowanie spotkania rekomendacje dla LGD

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie prosimy o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa w na adres: biuro@lider-a4.pl

Informacje, Ogłoszenia
asdaef

Polub nas !