Nadzwyczajne Walne Zebranie

Zarząd  Stowarzyszenia Lider A4

zaprasza Członków Stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 21.02.2018 o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Siechnicach (sala sesyjna), ul. Jana Pawła II 12, Siechnice

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
  3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
  4. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
  5. Realizacja porządku obrad:
  • Zatwierdzenie zmian do lokalnych kryteriów wyboru.
  • Wolne wnioski (sprawy różne)

6. Zamknięcie zebrania.


print
Informacje
asdaef

Polub nas !