Wzory wniosków

Szanowni Państwo, w celu umożliwienia wcześniejszego zapoznania się ze wzorami wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych przy aplikowaniu o wsparcie w ramach wdrażania LSR, zamieszczamy poniżej link do strony Urzędu Marszałkowskiego, na której znajdują się aktualne wzory dokumentów.

Nadmieniamy, że właściwe wzory dokumentów aplikacyjnych będziemy każdorazowo zamieszczać na naszej stronie wraz z właściwym ogłoszeniem naborów.

http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/prow-2014-2020/dokumenty-i-wytyczne/leader-rlks/192-wsparcie-na-operacje-rlks/


Uprzejmie informujemy, że każdy wnioskodawca ubiegający się o wsparcie z Lokalnej Grupy Działania winien posiadać numer ewidencyjny nadawany przez ARiMR. Poniżej zamieszczamy link do wniosku o nadanie tego numeru.

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html

 

asdaef

Polub nas !